Smart Services

Binnen het economische speelveld is de ecosysteembenadering inmiddels een breed geaccepteerd gedachtegoed. Het maakt de samenhang tussen bedrijven onderling en van bedrijven met kennisinstellingen inzichtelijk in de vorm van waardenketens. In ons Smart Services-programma passen we deze benadering toe en kijken we waar verdere winst in het ecosysteem te behalen is. We ontwikkelen de kennis-as Hart van Brabant waarop de universiteitscampus, de Spoorzone en de Midpoint Brabant ‘huizen’ en innovatie-omgevingen in de regio stevig met elkaar verbonden zijn. We investeren daarbij in open netwerken en testomgevingen, optimale ontsluiting van de mogelijkheden voor bedrijfs- en projectfinanciering voor ondernemers, goede begeleiding van startende ondernemers en start-ups, effectieve promotie en acquisitie. Onze expertise is complementair aan de kennis en ondernemerschapsclusters in andere Brabantse regio’s en vormt daarmee een krachtig geheel, op de Brabantse kennis-as.

Onze regio heeft met een universiteit, twee hogescholen en een brede keuze aan mbo- en praktijkgericht onderwijs ‘goud’ in handen. We kunnen deze kracht nog beter benutten. Er ligt een enorme kans in het ontwikkelen van nieuwe arrangementen en instrumenten om onze kennis te vermarkten en op te schalen. Tilburg University biedt excellente alfa- en gammaopleidingen met een toepassingsgericht technisch profiel, zoals blijkt uit opleiding Data Science en de participatie in de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Het opvoeden van de digitale generatie combineert Tilburg University met het creëren van bewustzijn over de impact van ons handelen. Daarbij richt de universiteit ook zelf actief de blik naar buiten en verbinding, onder andere door inrichting van een nieuwe leergang over entrepreneurship, deelname in het startup-programma Braventure samen met onder andere Avans en Fontys en door de samenwerking met de regio op te zoeken.

De hoger onderwijsinstellingen zetten naast kennis en kunde ook in op het bekwamen van studenten in vaardigheden en karakter. Op die manier leren zij niet alleen hoe ze de samenleving kunnen doorgronden, maar ook hoe ze die kunnen versterken en verbeteren. Onze regionale kennis-as heeft belangrijke verbindingen met de regio’s Zuidoost (TU Eindhoven), Noordoost (JADS) en West-Brabant (Breda University of Applied Sciences en Logistics Community Brabant). Langs deze Brabantse as schakelen we vanuit onze competentie ‘advancing society’ met disciplines op het gebied van ‘hightech industrie’, dataficatie en ‘make and move’. Zodoende kunnen we beschikken over een schat aan kennis die bovendien prima aansluit bij onze toepassingsgebieden smart industry, smart logistics en smart leisure.

 RHvB Kennisas Hart van Brabant 120 dpi

Deze regionale kennis wordt verrijkt en versterkt door creatieve studies en door de combinatie met sterk praktijkgericht beroepsonderwijs van ROC Tilburg, Rooi Pannen en Helicon. Een groot deel van onze regionale beroepsbevolking is immers mbo-geschoold en goed vakmanschap wordt een steeds schaarser en daardoor waardevoller goed. De beroepen van nu en van de toekomst vragen om ‘een leven lang ontwikkelen’. Daarbij is het onze gezamenlijke opgave om die ontwikkeling voortdurend te stimuleren en te faciliteren, aansluitend bij de behoeftes en de talenten uit de praktijk. Dat betekent in nauwe samenspraak met het ondernemers- en onderwijsveld.

Met het kernprogramma Smart Services zetten we in op het actief, bewust en structureel verbinden en versterken van de diverse bronnen van kennis, kunde en karakter in Hart van Brabant; zowel in onderlinge samenhang als in de verbinding met ons mkb en onze maatschappelijke opgaven. Daartoe gaan we Kennis Deals sluiten en werken met kennis- en praktijkvouchers.

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.