Smart Industry

Webpagina smart industry

Voor Smart Industry ligt onze focus op digitalisering in relatie tot het (verder) ontwikkelen van voorspelbaar onderhoud, 3D printing, nieuwe materialen en productietechnieken en simulatie. In aansluiting op de nationale Smart Industry Agenda en in lijn met de Smart Industry Agenda Zuid.

Daarbij zetten we in op het ontsluiten van kennis en kunde voor ons mkb, onder andere via het project CAMPIONE 2.0.

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.