Regio Deal

Onder de naam Regio Deal  Midden-Brabant Makes and Moves voeren we zeventien projecten uit die in samenhang met elkaar bijdragen aan de brede welvaart in genoemde regio’s. Ze geven gestalte aan de missie van onze regio om economische, ecologische en sociale groei te combineren dankzij verantwoorde productie en distributie.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.