Multimodale logistieke hotspot

Midden-Brabant is volgens officiële cijfers de derde logistieke hotspot van Nederland. De regio maakt deel uit van de Logistieke Delta, waarin Rotterdam en Antwerpen de mainports zijn. We zijn direct aangesloten op de oost-west vervoersassen A58 en A59. Daarnaast vervullen we een strategische rol tussen de noord-zuid assen A2 en A16. Niet voor niets wordt Midden-Brabant aangeduid als logistieke draaischijf.

De regio telt tal van toonaangevende transportbedrijven en logistieke dienstverleners. In toenemende mate kiezen nationale en internationale bedrijven voor onze regio als vestigingsplaats voor hun distributiecentra. Daarbij speelt behalve de strategische ligging van de regio ook de beschikbaarheid van multimodale vervoersknooppunten een rol. Daarmee krijgt het duurzame karakter van het goederenvervoer extra meerwaarde. Bovendien staat de regionaal logistieke sector dankzij allerlei technologische toepassingen als kwalitatief hoogwaardig te boek.

Substanstiële betekenis

De economische betekenis van de logistieke branche voor de regio is substantieel: circa 32.000 banen, 3.400 vestigingen, een aandeel van 14% in de regionale economie en ruim 2 miljard euro aan toegevoegde waarde. Het belang van de regio voor de provincie Noord-Brabant en de Zuid-Nederlandse economie is hiermee groot. Het is dan ook de ambitie om de huidige toppositie van de regio verder te versterken. De acties om dat te bereiken hebben betrekking op de verdere upgrading van de aanwezige hoofdinfrastructuur, het beschikbaar hebben van ruimte en kwaliteitsvoorzieningen, het ontsluiten en aanbieden van hoogwaardige kennis en het stimuleren van samenwerking binnen en buiten de regio.

We richten ons hierbij op vernieuwende logistieke concepten en willen daarnaast de aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor logistieke bedrijvigheid verder vergroten. Dit betekent dat ‘synchromodaal transport’ centraal staat in de ontwikkelingen. Het geregisseerd gebruik van de op elkaar afgestemde vervoersmodaliteiten moet zorgen voor een keuzepalet aan vervoersdiensten dat voldoet aan gebruikerswensen op het gebied van snelheid, betrouwbaarheid, doorlooptijd, kwaliteit, duurzaamheid en kosten. De regio sluit hiermee nadrukkelijk aan bij de recent in Europa ontstane ideeën over het via regie efficiënt en duurzaam gebruik van modaliteiten.

Aanjagen en faciliteren

De regionale, publieke werkagenda is gericht op het aanjagen en faciliteren van deze strategische ontwikkelingen. Het Midpoint Logistics Cities uitvoeringsprogramma versterkt de economische ontwikkeling met concrete triple helix projecten.