Leisure als economische magneet

De vrijetijdseconomie in Midden-Brabant groeit jaarlijks met meer dan 7%. Met 14.000 banen, meer dan 2.100 ondernemingen en tien miljoen dagrecreanten op jaarbasis is de toeristische en recreatieve sector een magneet voor de regionale economie. Zeker zo indrukwekkend als deze cijfers is de hoogwaardigheid van de branche. Die draagt dan ook met recht de eigentijdse naam leisure.

Hoofdrolspelers en nationale en internationale toppers van de leisure-bedrijvigheid in onze regio zijn De Efteling en Beekse Bergen. Ook de schitterende natuur van de bossen en vennen rond Oisterwijk en de Loonse en Drunense Duinen zijn goed voor talloze dag- en verblijfstoeristen. Tel daar de grotere en kleinere culturele manifestaties en activiteiten en het verrassende museumaanbod bij op, dan ontstaat het beeld van een imponerende sector die uitnodigt tot ondernemen en vernieuwen.

Kwaliteitsverbetering

Leisure is voor ons én voor heel Brabant zowel economisch als maatschappelijk van grote betekenis. De sector is van groot belang voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid. Leisure draagt ook bij aan het woon- en verblijfsklimaat, vormt een fundament onder het voorzieningenniveau, biedt perspectieven op verdere versterking van de verkeersinfrastructuur, schept kansen voor het leisure-onderwijs en is een uitdaging voor de creatieve industrie. Alles bij elkaar vormt leisure voor Midden-Brabant een economisch cluster dat de regio uitnodigt tot verdere kwaliteitsverbeteringen en profilering.

Midpoint Brabant heeft met Midpoint House of Leisure een economisch stimuleringsprogramma, dat werk maakt van de kansen die er liggen op leisure-gebied. De samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant ondersteunen dat programma vanuit hun publieke verantwoordelijkheid met een aantal concrete acties.