Innovatie

Webpagina innovatie

De innovatiekracht van onze regionale maatschappij en economie verloopt via het grote aantal mkb’ers en hangt sterk samen met de toepassing van slimme technieken en processen. Dat vraagt om voldoende onderzoeks- en ontwikkelkracht (R&D). In onze regio stimuleren we dat door te blijven investeren in incubators, testomgevingen (fieldlabs), proeftuinen (living labs) en door het ontsluiten en openstellen van bestaande locaties bij bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en (grote) bedrijven voor meerdere partijen. Onderzoek (Buck 2018) wijst immers uit dat open innovatie en gedeelde faciliteiten leidt tot meer start-ups en spin-offs en een magneetwerking heeft naar jong talent en nieuwe bedrijvigheid. De omvang van ons regionaal R&D volgen we als een indicator voor onze innovatiekracht. Vanuit onze samenwerking in Brainport Network leveren we input voor de nieuwe RIS3, waarbij de wens van de Europese burger centraal staat dat geld besteed wordt aan innovatie met een duidelijke opbrengst voor de samenleving.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.