Financieringsadvies

Webpagina financieringsadvies

Midpoint Brabant biedt advies bij projectfinanciering en bedrijfsfinanciering. Ook ondersteunen we innovatieve plannen voor onze regio met de subsidie Economie en Innovatie Midden-Brabant (voorheen REAP). Tevens helpen we bij het verwerven van subsidie vanuit Europa, Rijk en provincie voor uiteenlopende projecten en partijen, wanneer deze een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid, verduurzaming en innovatieve kracht van de Midden-Brabantse economie.

Daarnaast werken we in de Financieringstafel Midpoint Brabant samen met Rabobank, ABN Amro, ING, Ondernemersadvies gemeente Tilburg, BOM en RVO aan gerichte advisering van bedrijven en het doorgeleiden naar de meest passende financier. Zo helpen we ondernemers met hun businessplan en financieringsvraag en dragen we eveneens bij aan kennisuitwisseling tussen financiers. 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.