Cluster- en campusvorming

Webpagina cluster en campusvorming

Midpoint Brabant bevordert de interactie tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, omgevingspartners en overheid. Zo stimuleren we cross-overs en kennisuitwisseling en dragen we tevens bij aan netwerkvorming. Dit doet Midpoint Brabant door te investeren in kristallisatiepunten (de ‘Huizen van Midpoint Brabant’) en campusvorming. Midpoint Brabant ondersteunt de ontwikkeling van de Spoorzone tot Smart Services Innovatiedistrict en bevordert de verbinding met de campus van Tilburg University en de Huizen van Midpoint Brabant.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.