Menselijk kapitaal

Webpagina menselijk kapitaal

De beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel is een belangrijke factor in het ecosysteem. Midpoint Brabant zet zich hiervoor in via de Human Capital Agenda’s (HCA). In zo’n agenda wordt op basis van een sectoranalyse bepaald welke behoefte aan arbeidskrachten er is en zal zijn en hoe dat kan worden gekoppeld aan het arbeidspotentieel en (nieuwe) opleidingen. In een regio met veel maakindustrie, logistiek en vrijetijdsindustrie erkennen we het belang van arbeidsmigranten. We verwachten de komende jaren een toename van het aantal arbeidsmigranten. Als Hart van Brabant onderkennen we onze rol om huisvesting van arbeidsmigranten, zowel shortstay, midstay als longstay, te faciliteren. Daarnaast organiseren we via Hart van Brabant een overlegplatform waarin werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en gemeenten kennis delen ten behoeve van en over beleidsontwikkeling inzake arbeidsmigratie. Met een brede totaalbenadering waarin naast arbeid ook aandacht is voor kwantiteit en kwaliteit van huisvesting en sociale aspecten zoals draagvlak in de wijk, integratie en participatie.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.