Het economisch hart klopt

De economie in Midden-Brabant kent een gezonde diversiteit. Daarin zijn de industrie en de dienstensector sterk vertegenwoordigd. Ondernemerschap is een belangrijke kracht. Dat geldt zowel voor de maakindustrie en de logistiek als voor de unieke groot- en kleinschalige recreatievoorzieningen. We werken slim samen en leggen nieuwe verbanden. Zo benutten we de kansen, zowel in van oudsher sterke sectoren als in nieuwe economische dragers.