Economie

We versterken onze maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie door te investeren in innovatie (digitalisering en dataficatie), circulariteit en energieneutraliteit. Daarbij zorgen we ervoor dat er een optimale aansluiting is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Innovatie vereist de inzet van nieuwe kennis en de toepassing ervan.
De kennisintensieve dienstverlening aan onze sterke economische sectoren is randvoorwaardelijk voor toekomstig succes. Daarom is slimme dienstverlening ook een kernprogramma van onze economische strategie. We zorgen ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn, zodat de toegevoegde waarde die onze speerpuntsectoren realiseren, groeit. 


KIik hier voor de downloads van het programma Economie >>>


Midpoint Brabant

De uitvoering van ons economisch programma is grotendeels belegd bij Midpoint Brabant. Dit is de regionale ontwikkelorganisatie waarin wij als overheid samen optrekken met ondernemers, partners uit onderwijs en maatschappelijke organisaties. Lees meer over Midpoint Brabant >

Enkele ontwikkelingen, die puur bij het publieke domein thuishoren, pakken we als samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant op. Denk hierbij aan een prognose bedrijventerreinen en kantoren. Dit gebeurt dan wel altijd in nauwe afstemming met Midpoint Brabant.

Regio Deal

Onder de naam Regio Deal  Midden-Brabant Makes and Moves voeren we zeventien projecten uit die in samenhang met elkaar bijdragen aan de brede welvaart in genoemde regio’s. Ze geven gestalte aan de missie van onze regio om economische, ecologische en sociale groei te combineren dankzij verantwoorde productie en distributie. Bekijk de Regio Deal. Lees meer over de Regio Deal >

Strategische meerjarenagenda

Onze stip op de horizon voor de economie in Midden-Brabant hebben we samen bepaald: Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant, met input van onze partners. Daarbij horen ambities, doelen en indicatoren. Dit is verwerkt in onze strategische meerjarenagenda. Lees meer hierover in deze agenda >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.