ambities

Onze regio heeft in 2020 groei gerealiseerd in economie, leefomgeving en maatschappij, in balans met elkaar. Daardoor ontstaat een weerbare samenleving met een excellent vestigings- en verblijfsklimaat voor bedrijven, bezoekers, burgers en studenten. Met digitalisering als hefboom, Social Innovation als onderscheidende werkwijze, en de proeftuin als voorkeursvorm voor projecten, realiseren we deze groei sneller en meer dan elders.


In 2020 is Midden-Brabant veerkrachtig, economisch vitaal en heeft het een excellent vestigings- en verblijfsklimaat voor burgers, bedrijven, bezoekers en studenten. Midden-Brabant is een duurzame regio. De ontwikkelingen in de economie, maatschappij en leefomgeving gaan niet ten koste van elkaar, maar sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. Kortom, we werken aan een toekomstbestendige regio waarbij people (mensen), planet (leefomgeving) en profit (economie) zich in balans ontwikkelen.

We vinden passende antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen: de regio is zorgzaam, inclusief en veilig. De weerbare samenleving in Midden-Brabant biedt alle mensen mogelijkheden om als
volwaardige burgers naar vermogen mee te kunnen doen. We verzilveren economische kansen en hebben daarbij oog voor de ontwikkeling van arbeidsmarkt, leefklimaat en de transitie naar het vergroenen van de economie.

Om in de netwerkeconomie en maatschappij deze ambities te realiseren werken bedrijven, overheden, kennisinstellingen, burgers en maatschappelijke partners samen om complexe opgaven en innovatieve ideeën te vertalen naar concrete projecten en businessmodellen. De digitalisering en dataficatie van de maatschappij is daarbij de belangrijkste hefboom. De samenwerkingspartners kijken verder dan de eigen belangen en eigen expertise. Door samenwerking, die bij voorkeur gestalte krijgt in projecten in de vorm van proeftuinen, ontstaat meetbare economische en maatschappelijke meerwaarde. Sneller en meer dan dat dit in andere regio’s het geval is. We noemen deze onderscheidende werkwijze Social Innovation.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.