Werkpakket gebiedsgerichte aanpak Smart Mobility Hart van Brabant

logo bij artikelen op website

Foto vrachtverkeer A58

Onze wethouders hebben tijdens het poho op 3 maart ingestemd met het eerste werkpakket voor Hart van Brabant van de gebiedsgerichte aanpak Smart Mobility van SmartwayZ.NL. De programmaraad van SmartwayZ.NL stemde er ook mee in. De regio ontvangt daarmee ruim 900.000 euro voor de uitvoering van 6 projecten (waaronder SmartPort Waalwijk) op het gebied van Smart Mobility.

SmartwayZ.NL is het innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland met als doel om de bereikbaarheid te verbeteren en innovatie te stimuleren. Alle Brabantse en Limburgse regio’s geven in het kader van de gebiedsgerichte realisatie in samenwerking met SmartwayZ.NL invulling aan de ambities uit de regio. Zo ook Hart van Brabant.

Slimme mobiliteit
Hart van Brabant heeft in 2020 de Regionale MobiliteitsAgenda (RMA) opgesteld. Slimme mobiliteit is daarin één van de pijlers. De gebiedsgerichte realisatie valt (grotendeels) samen met de doelen uit de RMA. Het werkpakket gebiedsgerichte aanpak Smart Mobility Hart van Brabant voor 2021 bestaat uit 6 slimme mobiliteitsprojecten op het gebied van de bereikbaarheid van de regio voor personen, slimme logistiek en toerisme. Alle projecten dragen bij aan de verbetering van de bereikbaarheid van de regio. Het totale werkpakket bedraagt circa 1,7 miljoen euro. De regiogemeenten, het bedrijfslevens en SmartwayZ.NL financieren dat gezamenlijk.

Relatie met deelprogramma slim en efficiënt
Het werkpakket is tevens de vertaling van het deelprogramma slim en efficiënt uit het jaarlijks op te stellen Regionaal MobiliteitsProgramma (RMP). Op de bestuurlijke ontwikkeldag mobiliteit en ruimte afgelopen 16 december gaf de provincie aan dat financiële bijdragen voor projecten in dit deelprogramma moeten komen uit het regionaal budget voor gebiedsgerichte uitwerking Smart Mobility.

Voorbereiding op tweede werkpakket
Eind 2021 krijgen de poho-leden en de programmaraad Smart Mobility van SmartwayZ.NL het tweede werkpakket met projecten voor 2022 en 2023 voorgelegd. We plannen op dit moment afspraken in met de wethouders om te kijken welke lokale initiatieven kunnen vallen onder de Smartwayz.NL-aanpak. Dit ter voorbereiding op het tweede werkpakket.

Klik hier voor de presentatie >
Voor meer informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring