Vanuit het Hart | oktober 2018 | Mens & Samenleving

Transformatieplan jeugdhulp en -zorg Hart van Brabant ingediend

samen met de jeugd 2Regio Hart van Brabant heeft een aanvraag ingediend om voor drie jaar (2018, 2019 en 2020) elk jaar in aanmerking te komen voor € 932.000 om de transformatie in de jeugdhulp en -zorg te helpen versnellen en verbeteren.

Om aanspraak te maken op dit transformatiebudget van het Transformatiefonds van het VNG en het Rijk moest de regio bij het Rijk een aanvraag indienen in de vorm van een transformatieplan. Dat is in overleg met zorgaanbieders ontwikkeld en afgestemd en op 30 september ingediend. Het plan sluit aan op actielijnen zoals die in de Koers Samen met de Jeugd zijn uitgewerkt en is al geaccordeerd in de betrokken gemeenten:

  • actielijn 1: betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen;
  • actielijn 2: meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;
  • actielijn 3: alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen;
  • actielijn 4: kwetsbare jongeren beter op weg helpen zo zelfstandig mogelijk te worden;
  • actielijn 5: jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt;
  • actielijn 6: investeren in vakmanschap.

In het najaar worden de raden verder geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd, dat nu in ontwikkeling is.

Meer informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meldcode aangescherpt

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt per 1 januari 2019 aangescherpt.

Nu melden professionals alleen bij Veilig Thuis wanneer zij vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld en als zij vinden dat het noodzakelijk is dat Veilig Thuis daarbij wordt ingeschakeld. In de aangescherpte meldcode gebeurt dat straks bij ernstige gevallen van geweld áltijd. Ook als de professional zelf de veiligheid met het gezin kan waarborgen. Professionals zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht met de vernieuwde meldcode te werken. Kijk voor meer informatie de website van de Rijksoverheid > en bekijk dit filmpje:

Meer informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.