Dilek Odabasi: “We willen als gemeente onze rol pakken binnen de REKS”

Dilek OdabasiBinnen de REKS in Hart van Brabant maken negen gemeenten samen met andere partijen plannen voor wind- en zonne-energie. Zo werken zij samen aan een regionale strategie, maar de gemeenten hebben daarnaast ook hun eigen visies en doelstellingen. Dilek Odabasi, wethouder in Waalwijk, beaamt dat: “We leveren een bijdrage aan de regio, maar bekijken het vanuit onze eigen opgave.”

Het begint lokaal
Over de noodzaak van de energietransitie is Dilek duidelijk: “Ik ben een voorstander van duurzaamheid en heb niet voor niets thema’s als duurzaamheid, natuur, milieu en afval in mijn portefeuille. Natuurlijk moeten we een bijdrage leveren aan de grootschalige energie-opwek en daarbij moeten we op regionaal niveau samenwerken.”

Toch beginnen de regionale plannen volgens haar lokaal. Dilek: “Ik wil geen dingen doen omdat het moet vanuit de provincie of het rijk, maar werk vanuit de intrinsieke motivatie van mij en de inwoners van Waalwijk. Alle plannen moet uiteindelijk op gemeentegrond gerealiseerd worden, en daarvoor is lokaal draagvlak essentieel. Daarom hecht ik ook zo veel waarde aan onze lokale doelstelling of behoefte.”

Lokale doelstellingen
Ze geeft daarbij aan dat Waalwijk, net als andere gemeenten, al jaren werkt aan duurzaamheid. Dilek: “Wij hebben al in 2009, lang voordat de REKS bestond, gezegd dat we in 2043 klimaatneutraal willen zijn. Die doelstelling hebben we onszelf gesteld en die neem ik serieus. Als ik dan nu zie dat we op 5 procent van die doelstelling zitten, dan moet er iets gebeuren. Dat is voor mij het leidende principe waardoor ik vind dat we dit moeten doen.”

De doelstelling in Waalwijk is onder meer vertaald naar een duurzaamheidsvisie en een concept-kadernota grootschalige energie. Dilek: “We hebben als gemeente het heft in eigen hand en kunnen zelf beslissen wat we willen, op basis van onze eigen doelstellingen. Daarmee leveren we een bijdrage aan Waalwijk én aan de regio. Het is dan natuurlijk mooi dat een REKS op onze plannen aansluit.”

Kansen voor zon en wind
De afgelopen maanden is bij alle gemeenten geïnventariseerd wat er al gebeurt op het gebied van duurzame energie, welke plannen er zijn en welke wensen ze hebben. Dat is vertaald naar de REKS-opgave, waarin staat dat we in Hart van Brabant in 2030 1 miljard kilowattuur aan duurzame energie moeten opwekken. Dit proces heeft uiteindelijk geleid tot de kaart met kansen voor wind- en zonneparken in de regio.

Deze volgorde is belangrijk, omdat gemeenten naast de REKS dus ook hun eigen plannen hebben. Het is volgens Dilek daarom belangrijk dat de kaart op regioniveau op basis van de inbreng van de gemeenten tot stand is gekomen: “Wij werken al veel langer aan plannen voor duurzame energie. Met de windmolens die volgens de REKS in onze gemeente kunnen worden geplaatst, voldoen we aan onze eigen doelstelling om in 2030 de helft van onze elektriciteitsbehoefte in te vullen. Dat is voor mij het belangrijkst.”

Samen met de buren
Over het REKS-proces tot nu toe is Dilek erg positief, maar de vraag is nu wel ‘hoe verder?’. Dilek: “Ik zou het fijn vinden als we het bij de kern van de discussie houden, namelijk de realiseerbaarheid van de opgave die we hebben. Dat we niet alles dichttimmeren en verzanden in details. Laten we ons dus focussen op ‘hoe gaan we dat bereiken?‘. De rest komt later wel.”

Daarbij heb je volgens haar nog wel te maken met ‘de buren’, zoals de aangrenzende gemeenten die binnen een andere regio vallen. Dilek: “Die gemeenten hebben soms een andere visie op wind- en zonne-energie, en met hun belangen heb ik ook te dealen. Ook met die gemeenten zijn we dus in gesprek, net als met onze inwoners.”

Op zoek naar balans
Hoe kijkt zij tegen dit proces aan? Dilek: “Er ligt een enorme druk op Waalwijk, en je zoekt uiteindelijk naar balans. Het is voor ons belangrijk om de belangen goed af te wegen, goed te luisteren en de rust te bewaren. Dat proces is soms spannend, de discussies zijn soms lastig. Maar als iedereen doet wat ‘ie moet doen, dan gaat het lukken. Sterker nog, dan zijn we er eigenlijk al.”

Meer weten?
Wil je meer weten over het wat, waarom en wanneer van de REKS? Ga naar de regiowebsite met nieuws over de REKS, meld je aan de voor de REKS-nieuwsbrief of neem contact op met Sylvia Torremans, procesregisseur REKS namens Regio Hart van Brabant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.