Hans Pars & Perry van Happen (WonenBreburg): “De aanpak van de REKS geeft veel vertrouwen”

Hans Pars Perry van HappenBinnen de Regionale Energie- en Klimaatstrategie zijn ook de woningcorporaties uit Hart van Brabant vertegenwoordigd. Hans Pars is bestuursvoorzitter van WonenBreburg en zit namens de corporaties in de stuurgroep van de REKS. We spreken hem en Perry van Happen, programmamanager duurzaamheid bij WonenBreburg, over de rol van de woningcorporaties bij de energietransitie.

Interessant en nuttig
Duurzaamheid is niet nieuw voor de woningcorporaties. Perry: “Ons bezit is gemiddeld 50 jaar oud en we hebben woningen met een E, F of G-label. We werken daarom al jaren aan verduurzaming. We vervangen duizenden cv-ketels, 12.000 van onze 26.000 woningen zijn aangesloten op de stadsverwarming en we zijn druk bezig meer woningen aan de sluiten. We wachten dus niet op wat er uit de REKS komt.”

Toch is het volgens de twee interessant en nuttig om bij de REKS aan tafel te zitten en te horen wat er gebeurt. Hans: “Het is leuk om te zien wat landschappelijke architecten doen. Daar zijn mooie dingen uit gekomen. Maar omdat we als corporaties veel woningen hebben, zijn we ook een logische partij om erbij te betrekken. Wij bezitten veel woningen en hebben dus de nodige opschaalkracht.”

Van regio naar straat
Wel beaamt Hans dat de REKS om een regionale visie gaat, terwijl de corporaties vooral op stedelijk niveau opereren. Hans: “De straten, complexen, wijken, dat is onze wereld. Daar kijkt de REKS minder naar. De focus ligt ook veel op het buitengebied, daar waar de meeste corporaties niet actief zijn. En op daken willen we sowieso zonnepanelen leggen, daar hebben we geen REKS voor nodig.”

Toch is het belangrijk om ook op regioniveau op de hoogte te blijven. Perry: “Wat in de REKS wordt afgesproken heeft invloed op bijvoorbeeld de visie van een gemeente als Tilburg. Hoe meer je daarvan meekrijgt, hoe beter het voor ons is bij het maken van keuzes. Als overheden bijvoorbeeld rigoureuzer stelling nemen, bijvoorbeeld tegen het Amernet, dan heeft dat gevolgen voor onze aanpak. Dan kunnen we nu al andere keuzes maken.”

Belang van de huurder
Op de vraag hoe de corporaties de huurders vertegenwoordigen, zijn de twee duidelijk. Hans: “Onze bewoners hebben vaak vaak forse energielasten, al snel 100 euro. Dat zijn serieuze bedragen voor ze, terwijl ze daar geen subsidie op krijgen. Een huurder kan dan best iets vinden van duurzaamheid, maar de vraag aan het einde van de rit is toch wat het hem kost of oplevert in euro’s.”

Dat verklaart volgens Perry ook de insteek van de corporaties: “Verduurzaming is leuk, maar betaalbaarheid is het belangrijkste. Het verlagen van de energielasten is voor ons een eerste drive om te verduurzamen. We zullen alleen ingrepen in woningen doen die voor de huurder zinvol zijn. We zijn er ook om ervoor te zorgen dat er betaalbare woningen zijn, dus we hebben hetzelfde belang als onze huurders.”

Vertrouwen in de REKS
Over de vraag of ze vertrouwen hebben in de REKS, is Hans duidelijk: “Soms zijn er projecten waarbij je vooral veel overlegt en je je afvraagt of het wel gaat werken. Bij de REKS heb je het gevoel dat je met de goede dingen bezig bent en op de goede manier. De aanpak en werkwijze en de kwaliteit van de mensen die het werk doen, dat geeft heel veel vertrouwen.”

Toch geeft Perry toe dat er nog wel lastige momenten gaan komen: “Verduurzaming wordt steeds ingewikkelder. We zijn nu nog veel bezig met laaghangend fruit, zoals onnodige energieverspilling of het isoleren van woningen. De echt grote thema’s zoals de uitvoering de plannen gaan nog komen. Maar de betrokkenheid van iedereen die hiermee bezig is stelt mij gerust.”

Meer weten?
Wil je meer weten over het wat, waarom en wanneer van de REKS? Ga naar de regiowebsite met nieuws over de REKS, meld je aan de voor de REKS-nieuwsbrief of neem contact op met Sylvia Torremans, procesregisseur REKS namens Regio Hart van Brabant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.