radenavond 1Op 12 februari vond in Theater De Leest in Waalwijk de radenvond plaats, die deze keer volledig in het teken stond van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. De 150 aanwezigen werden hier bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het concept-bod REKS, dat de komende maanden in de raden wordt besproken.  

Presentatie van zoekgebieden voor zon en wind

De avond startte met een welkomstwoord van de burgemeester van Waalwijk, Nol Kleijngeld. Verder was er de mogelijkheid voor raadsleden om een reactie te geven op de kaderbrief en de brief voor de uitnodiging klankbordgroep 'governance'. Ook was er een warm welkom voor Miriam Oosterwijk, die Bas Kapitein opvolgt als programmadirecteur voor de Regio Hart van Brabant.

Het plenaire gedeelte van de bijeenkomst bestond verder uit een presentatie van de kaart met daarop de mogelijkheden voor wind- en zonneparken in de Regio Hart van Brabant. Op de kaart staat aangegeven welke gebieden ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor de grootschalige opwek van duurzame energie. In gesprek met dagvoorzitter Richard Engelfriet benadrukte Mariëlle Kok van Kruit-Kok Landschapsarchitecten dat de gebieden het resultaat zijn van een zorgvuldig proces, waarbij is gekeken naar de beperkingen, randvoorwaarden, mogelijkheden en wensen. In welke gebieden en waar wind- of zonneparken precies terechtkomen, is nu nog niet duidelijk.

Meer informatie over de zoekgebieden voor zon en wind vind je ook op deze pagina. 

Klimaat, energie en participatie

Tijdens de deelsessies werd stilgestaan bij drie thema's die spelen binnen de REKS. Zo lichtte Christina Hoes van Enexis de mogelijkheden en onmogelijkheden toe van het netwerk van Hart van Brabant in relatie tot de REKS-ontwikkelingen. De veertien energiecoöperaties in de regio wilden verder de uitgangspunten van participatie in brede zin toelichten en bediscussiëren, mede aan de hand van ervaringen van Spinderwind. Onderdeel hiervan was ook het presenteren van een statement van de gezamenlijke coöperaties. In een derde sessie werd het thema van klimaatadaptatie in de REKS toegelicht, waarbij onder meer de klimaatstresstest ter sprake kwam. 

Bij de plenaire discussie die volgde konden raadsleden met elkaar in gesprek over deze onderwerpen. Duidelijk werd dat de presentaties voor velen verhelderend waren, maar dat er ook nog voldoende vragen zijn over bijvoorbeeld het energienetwerk van Enexis, de verschillende vormen van inwonersparticipatie en de mogelijkheden om het regionale landschap aan te passen aan het veranderende klimaat. 

Vervolg

In de periode van maart tot mei worden de plannen uit het concept-bod REKS bij de afzonderlijke gemeenten besproken en zal duidelijk worden in hoeverre de lokale ambities voldoende geborgd zijn binnen het regionale bod. In juni zal de regio haar concept-bod indienen bij het rijk, waarna het Planbureau voor de Leefomgeving de voorstellen van alle dertig regio's in Nederland gaat doorrekenen. 

Meer weten?
Neem contact op met Paul van Dijk, procesregisseur REKS namens Regio Hart van Brabant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie ook de webpagina www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.