bestuurlijke bijeenkomst 2Op 27 januari kwamen bestuurders uit de regio weer bijeen om te spreken over de REKS-ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomst stonden verschillende onderwerpen op de agenda. Zo werd een laatste update gegeven over de mogelijkheden voor wind- en zonneparken, kwam het thema participatie uitvoerig aan bod en werden de uitkomsten van de klimaatstresstest gepresenteerd.

Spannende maar positieve avond

Bestuurlijk opdrachtgever Gerard Bruijniks startte de avond met het benadrukken van de positieve uitkomst van de vorige bijeenkomst. Gerard: “Vorige keer bevonden we ons op dezelfde locatie, waar het toen heel goed ging. In de tussentijd is er veel gebeurd, en we zullen ook de nieuwe wethouders moeten bijpraten. Ik hoop daarbij dat we het open karakter vast kunnen houden.”

Verder gaf hij aan dat het een spannende tijd gaat worden: "We komen aan bij de laatste slagen in de REKS en we moeten nu 'ja' gaan zeggen tegen grote plannen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld onze raden. Dat is spannend, maar ik ben bovenal trots op wat we al hebben mogen -niet moeten- doen en wat we bereikt hebben."

Duurzame energie en participatie

Allereerst was het aan Mariëlle Kok van Kruit-Kok Landschapsarchitecten, die een laatste update gaf over de ontwikkelingen rondom duurzame energie. Daarbij kwamen onder andere de regionale opgave van 1 terawattuur, de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de plannen en de kaart met mogelijkheden voor wind- en zonneparken aan bod.

Tijdens de presentatie werd ook het belang samenwerken nog eens benadrukt. Daarvoor is afstemming tussen regionale projecten en lokale initiatieven nodig, maar werd ook belang van een evenwichtige verdeling van lusten en lasten over de regio extra onderschreven.

De rol van energiecoörperaties bij participatie

Vervolgens was het woord aan Joris van Boxtel en Rinus Zebregts om namens de 14 energiecoöperaties in de regio hun ideeën voor inwonersparticipatie te presenteren. In het Klimaatakkoord zijn hierover richtlijnen vastgesteld. De REKS streeft naar minimaal 50 procent inwonersparticipatie. Het gaat daarbij niet alleen om financiële participatie, maar ook project- en procesparticipatie.

De gezamenlijke energiecoöperaties stellen voor om een rol te vervullen in de ontwikkeling van wind- en zonne-energie. De bestuurlijke bijeenkomst werd gebruikt om de concept-uitgangspunten hiervan te toetsen en de bestuurders een aantal stellingen voor te leggen.

bestuurlijke bijeenkomst

Klimaatadapatie

Daarna was het woord aan Oscar van Rijn, die meer vertelde over de klimaatstresstest die in de regio is gehouden. Volgens Oscar is onze leefomgeving op dit moment niet berekend op extreme hitte, langdurige droogte en wateroverlast. Dit lichtte hij toe met duidelijke kaarten over droogte-, hitte- en overstromingsrisico's in de regio. 

Vervolgstappen bestaan onder meer uit klimaatdialogen, het benoemen van de klimaatopgaven per gebied en een inventaristatie van al lopende gebiedsontwikkelingen. De gedachte hierbij is om te zoeken naar een combinatie van deze ontwikkelingen en de energieopgave. Bij een volgende bestuurlijke bijeenkomst worden de conclusies uit de gebiedsopgaven gepresenteerd. 

Gemeenschappelijkheid én individuele belangen

Gerard Bruijniks besloot de avond met het benadrukken van de samenwerking: "Eén en één is in onze regio zeker meer dan twee. Daarbij moeten we zoeken naar gemeenschappelijkheid, zonder de belangen van de individuele gemeenten weg te schuiven." Hij gaf verder aan dat de komende periode in het teken zal staan van vragen stellen, discussiëren en het verder uitwerken van de plannen. Gerard: "Dat is een taak voor ons. Zonder te verzanden in gesprekken, maar met de klei om dingen te bouwen."

Meer weten?
Neem contact op met Paul van Dijk, procesregisseur REKS namens Regio Hart van Brabant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie ook de webpagina www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.