2020 01 21 regionaal werkatelier 1Op 21 januari 2020 vond het Regionaal Werkatelier plaats in het Klasse Theater in Tilburg, een historische locatie die voorheen dienst heeft gedaan als kapel. Het voornaamste doel van het regionaal werkatelier was om alle betrokkenen bij de REKS bij te praten over de stand van zaken omtrent het concept-bod REKS en daar ook discussie over te voeren.

Marc van der Steen, projectleider van de REKS, opende de dag met het benadrukken van het belang van regelmatig samenkomen. Marc: “We werken allen hard aan de invulling van de REKS, maar soms is het goed om even bij elkaar te komen, over onze schouder te kijken en te zien wat er allemaal nog op ons af gaat komen. Dat zijn spannende ontwikkelingen.”

Inhoud concept-bod REKS
Vervolgens was het woord aan Paul van Dijk, procesregisseur van de REKS. Hij gaf in zijn naar eigen zeggen “de meest saaie presentatie ooit” een overzicht van de inhoud van het REKS-bod dat in juni wordt ingediend bij het rijk. Aan de hand van de 11 hoofdstukken waaruit het bod bestaat, besprak hij de belangrijkste punten.

Een groot deel van het document zal bestaan uit de plannen voor de regio Hart van Brabant, maar er komt ook een gezamenlijk verhaal van de vier regio’s in Brabant terug over de bredere aanpak als regio.

Ontwikkelscenario
Onderdeel van dit concept-bod REKS zijn de plannen voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Mariëlle Kok van Kruit-Kok Landschapsarchitecten vertelde meer over het gedachtegoed achter de totstandkoming van het ontwikkelscenario daarvan zoals het er nu ligt. Volgens Mariëlle doen alle regio’s dat op hun eigen manier: “Landschap verandert altijd, maar het is fijn om te weten waar het naartoe verandert. Ons doel is specifieke duurzame energie opwekken die recht doet aan de regio. We willen karakteristiek van de regio dus terug laten komen. ”

Ze benadrukt daarbij dat er een zorgvuldig denkproces aan vooraf is gegaan: “We zijn al sinds april vorig jaar bezig. Deze presentatie heb ik in de tussentijd al twintig keer gegeven, maar elke keer verandert er weer iets om het plan zich verder ontwikkelt.” Daarbij benadrukt Mariëlle dat het plan meer is dan een energietransitie, maar dat het als hefboom kan werken om andere problematiek op te lossen. Mariëlle: “Daarvoor is lokale en regionale afstemming nodig: samen sterk. De opgave is namelijk te groot om uitsluitend lokaal of particulier te doen.”

Verdieping tijdens deelsessies
2020 01 21 regionaal werkatelier 2Tijdens de vier deelsessies kwamen vervolgens verschillende thema’s uit het REKS-bod ter sprake en was er ruimte voor vragen en discussie. Zo werd onder leiding van Marc van der Steen en Rinus Zebregts, beide leden van de Werkgroep participatie, gesproken over verschillende vormen van burgerparticipatie.

Paul van Dijk ging met geïnteresseerden nader in op de planning voor de komende periode en meer in bijzonder het bestuurlijke besluitvormingstraject dat in maart 2020 start. Van belang hierbij is dat besluitvorming op regionaal niveau én lokaal niveau op elkaar zijn afgestemd.

2020 01 21 regionaal werkatelier 3Petra Mackowiak sprak over de ontwikkelingen op het gebied van klimaat(adaptatie). Met sprekende voorbeelden maakte zij duidelijk waarom aanpassing aan het veranderende klimaat nodig is. We krijgen immers te maken met langere periodes van (extreme) droogte en hitte, maar ook met heviger neerslag. Als enige regio in Nederland neemt Hart van Brabant dit thema mee in de REKS.

Een ander onderwerp binnen de REKS is het warmtevraagstuk. Nederland heeft de ambitie om van het (Gronings) aardgas af te gaan en zal daarvoor moeten overgaan op alternatieven voor het verwarmen van woningen. Roelof Kooistra (projectleider REKS vanuit de Rebel Group) sprak met geïnteresseerden over de ontwikkelingen en mogelijkheden rondom bijvoorbeeld het Amernet.

Meer weten?

Wil je meer weten over het wat, waarom en wanneer van de REKS? Ga naar de regiowebsite met nieuws over de REKS, meld je aan de voor de REKS-nieuwsbrief of neem contact op met Paul van Dijk, procesregisseur REKS namens Regio Hart van Brabant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..