Ontwikkeltraject governance

Algemeen Ontwikkeltraject governanceNu we in onze strategische meerjarenagenda met elkaar bepaald hebben wat we willen bereiken, kijken we de komende tijd naar hoe we onze samenwerking nog beter kunnen besturen en organiseren. In de algemeen bestuursvergadering op 5 december is besloten tot een ontwikkeltraject voor de governance van de regionale samenwerking.

Ambities realiseren
Hart van Brabant is een regio met veel ambitie. Dat blijkt wel uit onze strategische meerjarenagenda. We hebben ook de kennis en kunde in de regio in huis om dit te realiseren. Dit passen we nu eerst toe op onze eigen governance: hoe organiseren we de aansturing van onze regionale samenwerking om onze ambities te realiseren? Onze SMA dient zo ook als motor voor bestuurlijke vernieuwing.

Regionale kennis en kunde
Kennis en kunde vinden we onder andere bij de vele onderzoeks- en onderwijsinstellingen die onze regio rijk is. Tilburg University kent een specialisatie in mens en maatschappij. We vragen het daaraan verbonden onderzoeksinstituut TIREG, het Tilburg Center for Regional Law and Governance, een aanpak op te zetten voor ons ontwikkeltraject. Dit plan van aanpak wordt op 17 januari aanstaande voorgelegd aan het dagelijks bestuur en op 24 januari aan het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant.

Plan van aanpak ontwikkeltraject
Aan het plan van aanpak zijn enkele randvoorwaarden verbonden door het algemeen bestuur. Zo moet bestuurlijke betrokkenheid van collegeleden en (jonge) raadsleden aan de voorkant van het proces worden geborgd.

Planning
Het voornemen is om in januari 2021 een nieuw model voor de governance van onze regio te implementeren. Nu het algemeen bestuur afgelopen donderdag 5 december besloten heeft tot het ontwikkeltraject, wordt nog deze maand TIREG gevraagd voor een plan van aanpak. Dit plan zal in januari 2020 aan het algemeen bestuur worden gepresenteerd en vervolgens in februari verder worden uitgewerkt. Op de Hart van Brabantdag in maart wordt door het bestuur besloten of het plan van aanpak doorgang vindt. Als dat zo is, is de verwachting dat in de periode mei tot en met september 2020 het onderzoek zal plaatsvinden.

 

Foto: de LocHal siert de cover van onze strategische meerjarenagenda, met daarin onze doelen en ambities | Credits: Arjen Veldt Fotografie

< Terug naar de nieuwsbrief

december 2019


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring