Hart van Brabantdag september 2019: majeure projecten van Midpoint Brabant

Via Midpoint Brabant geven we samen met partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties invulling aan onze ambities binnen het programma Economie. Drie projecten, ieder uit een van de toepassingsgebieden Smart Logistics, Smart Industry en Smart Leisure, werden tijdens de Hart van Brabantdag toegelicht door respectievelijk Leander van Dongen (Aorta Business Intelligence), Ricardo Abdoel (Avans Hogeschool) en Lian Duif (Buro Duif).

Dit was de eerste Hart van Brabantdag waarbij ook bestuurders uit Haaren aanwezig waren. In zijn opening verwelkomde regiovoorzitter Theo Weterings expliciet deze gasten: wethouders Carine Blom, Adrienne Verschuren en Martien Vromans.

Midpoint Brabant zet in op Smart Services
Bas KapiteinBas Kapitein gaf als directeur van Midpoint Brabant eerst een algemene introductie. Hij ging in op de manier waarop Midpoint Brabant werkt aan de ambities uit onze gedeelde strategische agenda en hoe dat samenkomt in Smart Services. Midpoint Brabant kent namelijk drie toepassingsgebieden: Smart Logistics, Smart Industry en Smart Leisure, waarbinnen drie prioritaire thema’s zijn aangewezen. Het gaat dan om innovatie, talent en circulaire economie; thema’s die in de hierna volgende presentaties ook een centrale plek hadden.

Midpoint Brabant infographic

Meer over de ambities binnen het programma Economie en de rol van Midpoint Brabant lees je in onze strategische meerjarenagenda (SMA).

DAta science voor Logistieke Innovatie
Plen Dali Midpoint Brabant Smart Logistics werkt voor het project DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI) samen met ondernemers en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) aan een verkenning naar de kansen van big data in de supply chain. Achterliggend idee is dat digitalisering in de logistieke keten zorgt voor een efficiënter en innovatiever logistiek netwerk. Er zijn veel data beschikbaar, maar het is nog onduidelijk hoe je hiermee als bedrijf kansen kunt verzilveren.
Leander van Dongen is met zijn bedrijf Aorta Business Intelligence een van de deelnemers aan DALI. Na een introductie door Bas Holland van Midpoint Brabant Smart Logistics legde Leander het publiek uit hoe productieprocessen in de AGF-sector geoptimaliseerd kunnen worden met hulp van data.
DALI is een van de projecten uit de regiodeal Makes & Moves van MidWest-Brabant. Het project vertegenwoordigt een waarde van bijna € 5 miljoen. Via de regiodeal wordt daar € 1.015.000 voor ingebracht (€ 815k door het Rijk en € 200k door gemeente Tilburg).
Meer informatie over DALI is ook de vinden op de website van Midpoint Brabant.

CAMPIONE2.0
Plen Campione Een ander project uit de regiodeal is CAMPIONE2.0. Bij deze proeftuin (met centrale locatie Gate2 in Gilze en Rijen) wordt in de praktijk onderzocht hoe onderhoud in de procesindustrie 100% voorspelbaar kan worden gemaakt. Ricardo Aboel van Avans Hogeschool ging in zijn bijdrage in op de vierde en vijfde industriële revolutie, wat dat betekent voor onderwijs en vraagt van ons ecosysteem – een ecosysteem zoals georganiseerd in CAMPIONE2.0. Ook werkt Avans samen met Midpoint Brabant aan een Cyber Physical Factory waar studenten, docenten en ondernemers samenkomen om te ervaren wat ‘smart industry’ is. Een locatie om het te ervaren, voelen, zien.
Dit project vertegenwoordigt een waarde van bijna € 1,5 miljoen. Via de regiodeal wordt daar € 710.000 voor ingebracht (€ 660k door het Rijk en € 50k door gemeente Tilburg).

Van Gogh Experience
Plen Gogh Met het programma Smart Leisure werken we deze programmaperiode aan het versterken en verduurzamen van het leisureaanbod in Midden-Brabant waardoor de regio kan uitgroeien tot dé leisureregio van Noordwest-Europa voor de ‘family short break’. We hebben daar mooie trekkers voor als De Efteling en Safaripark Beekse Bergen, maar ook landschap speelt daarin een cruciale rol. Het Van Gogh Nationaal Park kan daarom een belangrijke toevoeging worden, verrijkt door de Van Gogh Experience. Lian Duif vertelde samen met Joost Melis, programmamanager Smart Leisure, over de ontwikkelingen op dit gebied: het onderzoek dat samen met de HAS en NHTV is gedaan, de koppeling met Brabant Smaakt en ons erfgoed en hoe een centrale ‘hub’ daaraan kan bijdragen.

‘The white box’
Plen doosjeMet de presentaties over enkele concrete Midpoint Brabantprojecten hebben onze regiobestuurders meer beeld en geluid gekregen bij ons economisch ontwikkelprogramma. Om het verhaal van onze ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling over de breedte van de hele SMA te ondersteunen is er nu ook een white box. Het witte doosje dat tijdens deze Hart van Brabantdag is uitgedeeld, bevat een samenvatting van onze SMA en twee ‘praatplaten’. De eerste plaat laten zien hoe we door inzet van kennis, kunde en karakter langs kennis-assen onze ambitie gaan realiseren. De tweede geeft inzicht in de activiteiten van Midpoint Brabant. Het doosje is vervolgens zo gemaakt dat iedere gemeente of andere organisatie daar nog eigen informatie aan toe kan voegen, indachtig de netwerksamenwerking.

 

Credits foto’s: Regio Hart van Brabant / Pulles & Pulles

 

< Terug naar de nieuwsbrief


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.