Radenavond over de conceptkernagenda

Met ongeveer 130 raadsleden was de opkomst hoog bij de radenavond, die in het teken van de conceptkernagenda stond. Naast een plenaire bijeenkomst waren er deelsessies voor de domeinen sociaal, fysiek en economie. Portefeuillehouders vertelden de aanwezige raadsleden in hoofdlijnen over de inhoud van de conceptkernagenda en over de werkwijze in de regionale samenwerking. Dit ten behoeve van het verdere gesprek hierover in hun eigen raad.

 

In het openingsartikel van de deze nieuwsbrief staat toelichting op het proces dat komende periode doorlopen wordt. Iedere raad gaat met het eigen college in gesprek over de regionale samenwerking en kan zienswijzen op de kernagenda aanleveren. Het algemeen bestuur stelt uiteindelijk de kernagenda vast.

 

Focus en evenwicht

Voorzitter van Regio Hart van Brabant en burgemeester van Tilburg Theo Weterings opende de avond: “Het werken met een kernagenda is nieuw voor onze regionale samenwerking en geeft onze samenwerking focus. Ook brengt het meer evenwicht tussen ambities en uitvoeringskracht. Ook willen we met een kernagenda de toegevoegde waarde van onze samenwerking beter zichtbaar te maken. Zo krijgen we werkwijze die bijdraagt aan een helder verwachtingspatroon en acceptatie; de bijdraagt aan een goed bestuurlijk gesprek over (gezamenlijke) ambities en doelstellingen.”

 

Betrokkenheid gemeenteraden

Uit de reacties van de aanwezige raadsleden bleek dat er nog veel vragen zijn over zowel de inhoud van de kernagenda als over de manier van werken in deze regionale samenwerking. Theo Weterings gaf daarop aan: “De democratische borging van de samenwerking vindt plaats in de afzonderlijke gemeenteraden. We markeren met de Kernagenda ’23-’27 de start van onze regionale samenwerking in de nieuwe bestuursperiode. We benadrukken daarbij graag dat een goede betrokkenheid van uw raden bij de regionale activiteiten van wezenlijk belang is. Dit geldt zowel voor de inbreng voor de kernagenda als voor het werk aan de uitvoering na vaststelling. Ik wens u allen een goed gesprek over de conceptkernagenda in uw raad en met uw college.”

De regionale adviescommissie, bestaande uit een afvaardiging van de raden uit onze regio, is bovendien voortdurend in gesprek met het algemeen bestuur over de vervolgprocessen die de uitvoering van de kernagenda met zich mee zullen brengen.

 

Meer informatie

 

Fotocredits: Pulles & Pulles

< Terug naar de nieuwsbrief


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.