De REKS: op weg naar 1 juli 2021, 2030 en 2050

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het afronden van het definitieve REKS-bod, de REKS 1.0. Toch is dit pas het begin van een lang proces tot 2050, waarin we werken naar aan een toekomstbestendige regio. Maar hoe ziet de REKS-planning er op korte en langere termijn uit?

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Aan de totstandkoming van de REKS gaat een zorgvuldig denkproces vooraf. Zo zijn de betrokkenen, waaronder gemeenten, Enexis en landschapsarchitecten al sinds april 2019 bezig. Daarbij is onder meer gekeken naar het landschapsbeleid, de ruimtelijke kwaliteit van herkenbare landschappen, koppelkansen in de regio (zoals klimaatadaptatie, de PAS-problematiek en verstedelijking), beperkingen en randvoorwaarden. Daarvoor hebben ook een aantal terreinbezoeken, inspiratiedagen, werkateliers en radenavonden plaatsgevonden.

Op basis van al die onderzoeken, gesprekken en bezoeken is de in de periode tot juni 2020 concept-REKS gemaakt. Dat hebben alle regio's in Nederland gedaan. Zij hebben vervolgens de concept-plannen ingediend bij het rijk. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de plannen vervolgens doorgerekend en onder andere gekeken of de regio’s samen komen tot de gestelde 35 terawattuur aan duurzame energie. Eind januari 2021 weten de regio’s of hun RE(K)S voldoet of dat er nog extra plannen in moeten worden opgenomen. 

Het REKS-proces in 2021
Tot halverwege februari 2021 werken we het REKS-bod verder uit. Daarna start de besluitvorming van de definitieve REKS, wat ook wel de REKS 1.0 heeft. De besluitvorming begint regionaal: tussen 25 februari en 10 maart wordt de REKS voorgelegd aan de stuurgroep en de portefeuillehouders Milieu & Afval en Fysiek, waar de inhoud van de REKS onder valt.

Vervolgens start het lokale besluitvormingsproces. Hoe dat proces er precies uitziet, wisselt per gemeente, maar het komt er in grote lijnen op neer dat er eerst een besluit komt van het college van burgemeester en wethouders, waarna de gemeenteraden kunnen stemmen over de REKS. Ook de algemene besturen van de waterschappen moeten met de REKS instemmen.

Dit lokale besluitvormingsproces loopt tot eind juni. Op 1 juli wordt het bod dan ingediend bij het Nationaal Programma RES, dat de RE(K)S’en van alle regio’s in Nederland verzameld. Daarna start de verwerking van de REKS in het omgevingsbeleid. Vanaf 2025 gaan de plannen van de RE(K)S’en echt worden uitgevoerd.

De REKS-besluitvorming
De REKS wordt gemaakt door de gemeenten, waterschappen en provincies die samenwerken in een energieregio (zoals Hart van Brabant), maar uiteindelijk dienen alle bestuursleden en volksvertegenwoordigers akkoord te gaan met de plannen.

Daarom is afgesproken dat de colleges van de gemeenten, het dagelijks bestuur van de provincies en het dagelijks bestuur van de waterschappen stemmen over het concept-bod dat in juni 2020 bij het Rijk is ingediend. De gemeenteraden, gedeputeerde staten en het algemeen bestuur van de waterschappen zijn wel geïnformeerd, maar hoefden nog niet te stemmen over de concept-REKS.

Over het definitieve bod-REKS, dat in 2021 klaar is, moet door alle volksvertegenwoordigers gestemd worden. Omdat het belangrijk is om voldoende draagvlak te creëren, worden de raadsleden van de gemeenten, gedeputeerden van de provincie en algemene bestuursleden van de waterschappen ook nu al betrokken bij het proces. Dat gebeurt tijdens de regionale radenavonden, maar de bestuurders doen dit ook lokaal.

De REKS op de lange termijn
Op dit moment wordt dus hard gewerkt aan het afronden van het definitieve REKS-bod, de REKS 1.0. Toch is dit pas het begin van een lang proces tot 2050, waarin we werken naar aan een toekomstbestendige regio. Het Nationaal Programma RES heeft die weg inzichtelijk gemaakt in een plaatje.

REKS tijdlijn

Meer weten?

Over de REKS worden regelmatig updates gedeeld. Je kunt je op deze pagina aanmelden voor de nieuwsbrief. Eerdere updates kun je teruglezen op deze pagina.

Wil je meer informatie over de REKS? Kijk dan op regio-hartvanbrabant.nl/REKS of neem contact op met Sylvia Torremans, procesregisseur REKS namens Regio Hart van Brabant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.