Jongerenparticipatie binnen de REKS krijgt serieus vervolg

JongerenparticipatieOp 2 september heeft een brainstormsessie plaatsgevonden over jongerenparticipatie en de REKS. Bij de bijeenkomst, die plaatsvond in Theater de Boemel in Tilburg, waren naast Jong RES-coördinator Vera Hofman en de Brabantse Milieufederatie ook vertegenwoordigers van gemeenten, de waterschappen, lokale energiecoöperaties, de REKS-stuurgroep en werkgroep communicatie en participatie aanwezig.

Met het organiseren van de brainstormsessie gaven Jong RES en de BMF vervolg aan de toezegging van de REKS-stuurgroep dat zij jongeren actief wil (blijven) betrekken bij de REKS. Die toezegging werd gedaan na de presentatie van het jongerenmanifest aan de stuurgroep in juni 2020.

Jongerenmanifest
In het voorjaar van 2020 kregen de jongeren in Regio Hart van Brabant de kans om hun mening over de energietransitie te geven. Zo konden zijn met de swipocratie via stellingen hun voorkeuren aangeven en waren er dialoogsessies waar het gesprek met de jongeren werd aangegaan. Op basis daarvan is vervolgens een jongerenmanifest opgesteld.

In het manifest staat onder andere dat jongeren de urgentie van de energietransitie onderschrijven, maar dat de REKS hen onbekend is. Toch willen ze wel actief betrokken worden bij de plannen in de regio. Daarvoor is het volgens de jongeren wel nodig om anders te communiceren, persoonlijk contact te leggen, andere werkvormen te gebruiken en ze serieus te nemen.

Negatieve brainstorm
Na een openingswoord van Marc van der Steen en een presentatie over Jong RES voor Vera Hofman en Hanne van de Ven (BMF), was het aan de aanwezigen. Tijdens de negatieve brainstorm werd stilgestaan bij de vraag wat de REKS vooral moet doen om géén jongerenparticipatie te krijgen.

Uit de brainstormsessie kwam onder meer naar voren dat de REKS participatie niet vóór jongeren moet regelen, maar dóór of met jongeren. Ook werd duidelijk dat de inzet van ‘traditionele communicatiekanalen’ en een afwachtende houding ontoereikend zijn, maar dat jongeren actief opgezocht moeten worden. Ook willen jongeren een serieuze rol geven en aandacht voor concrete trajecten met perspectief.

Bruisende jongerenparticipatie
Onder leiding van Sandor Lowik (BMF) werd vervolgens gekeken hoe ‘bruisende jongerenparticipatie’ wel haalbaar kan zijn. Hierbij stonden vier thema’s centraal: het ophalen van de stem van jongeren, de inbreng binnen de REKS, het serieus nemen van jongeren en het opbouwen van een actieve achterban.

Enkele conclusies hier zijn dat REKS de creatieve, open-minded blik van jongeren moeten inzetten. Dat kan onder andere met aparte activiteiten voor en door jongeren. Ook kan goed gebruik worden gemaakt van de sociale cohesie onder jongeren. Tot slot werd het idee geopperd om de REKS-activiteiten te koppelen aan opleidingen of maatschappelijke stages.

Vervolg
Jong RES en de BMF kijken nu hoe jongerenparticipatie een serieuze plaats kan krijgen binnen de REKS. Daarvoor is het volgens Vera Hofman noodzakelijk een professionele jongerenorganisatie te hebben, zodat jongeren ook op de langere termijn betrokken blijven. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld door Jong RES.

Ook de werkgroep communicatie en participatie bekijkt hoe geplande activiteiten (beter) aan kunnen sluiten op de belevingswereld en de wensen van jongeren en een integraal onderdeel worden van de REKS-communicatie.

Meer informatie
Wil je meer informatie over Jong RES of jongerenparticipatie? Neem dan contact op met Jong RES-coördinator Vera Hofman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Michael Doove (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.