Plan van aanpak voor definitief REKS-bod vastgesteld

REKS bodOp 3 juni 2020 is het plan van aanpak voor het definitieve REKS-bod van Regio Hart van Brabant vastgesteld. Hierin staat welke werkzaamheden de komende periode worden uitgevoerd, waarmee de regio toewerkt naar het definitieve REKS-bod. Dat moet in de eerste helft van 2021 klaar zijn en wordt na lokale besluitvorming aan het Rijk aangeboden.

Het plan van aanpak gaat in op het verder uitwerken van plannen uit het concept-bod REKS, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, de grootschalige opwek van duurzame energie en de warmtetransitie. Ook klimaatadaptatie, de netwerkinfrastructuur, communicatie en het besluitvormingsproces zijn thema’s waar de komende periode specifieke aandacht naar uitgaat.

Uitwerking van het concept-bod
In het concept-bod REKS komen een aantal denkrichtingen en mogelijkheden terug, die de komende maanden verder worden uitgewerkt. Dit gaan onder meer over de eerder gepresenteerde kaart met zoekgebieden voor de grootschalige opwek van duurzame energie, de gebiedsopgaven voor klimaatadaptatie, de Regionale Structuur Warmte en de plannen voor energiebesparing.

Ook wordt een aantal thema’s verder verkend. Zo onderzoekt Enexis Netbeheer hoe de versterking van de netinfrastructuur vorm kan worden gegeven. Enexis heeft daarvoor al een doorrekening gemaakt van de kosten en benodigde tijdsduur voor de verzwaring van het elektriciteitsnet.
Daarnaast moeten projecten die volgen uit de REKS de komende jaren worden uitgevoerd. Daarom wordt ook gewerkt aan een regionale uitvoeringsorganisatie met bijbehorende financieringsstrategie.

Verbreding en innovatie
Verder werkt de regio aan de samenhang tussen tussen de plannen uit de REKS en andere thema’s die spelen in de regio. Voorbeelden daarvan zijn de landbouwtransitie en de verduurzaming van de industrie en mobiliteit. Daarnaast wil de regio verkennen hoe natuur en recreatie meer geïntegreerd kunnen worden in het bod.

Ook is er ruimte voor innovatie. Zo wordt er een innovatieagenda opgesteld en verkent de regio de mogelijkheden om een ‘showcase-project’ op te zetten, waarbij energieopslag en waterstof een belangrijke rol spelen. Ook de mogelijkheden van een showcase voor klimaatadaptatie worden verkend.

Communicatie en participatie
Communicatie en participatie komt ook terug in het plan van aanpak. Draagvlak is essentieel voor een een succesvolle REKS, en daarvoor dienen burgers en ondernemers betrokken te worden bij het proces én de uitvoering van de plannen.

Daarvoor komt er een communicatieplan, om goed te kunnen communiceren over het proces en over de inhoud van het bod. Er is daarbij specifieke aandacht voor het meenemen van burgers, jongeren en bedrijven in dit proces. Verder is afgesproken dat gemeenten handvatten krijgen om participatietrajecten in te vullen. De afgelopen maanden zijn de eerste stappen daarvoor al gezet.

Planning
De planning is dat het definitieve REKS-bod op 1 februari 2021 klaar is. Daarna zal de officiële besluitvorming plaatsvinden. Nadat dit op 1 juli is afgerond, dient de regio het definitieve bod in bij het Rijk.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Willem van de Ven, procesregisseur REKS namens Regio Hart van Brabant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie ook de webpagina www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.