Samen met Midpoint Brabant werken we aan een regio waar zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de maatschappij door onderwijs of een baan. Midpoint Brabant heeft daarvoor nu een vacature voor een programmamanager regionale arbeidsmarkt.

Programma Mens & Samenleving
Wat willen we samen bereiken? We hebben in onze strategische meerjarenagenda enerzijds doelstellingen geformuleerd ten aanzien van participatie, benaderd vanuit het sociaal domein: “Het meedoen in de maatschappij door onderwijs of een baan, versterkt de zelfredzaamheid en daarmee het welbevinden van inwoners. De komende jaren willen we zoveel mogelijk mensen laten participeren aan de arbeidsmarkt of laten bijdragen aan de samenleving. Dit vinden we voor alle generaties en doelgroepen een belangrijk speerpunt. In de regionale samenwerking zijn de initiatieven voor arbeidsparticipatie talrijk. Er is fundament om deze samenwerking de komende jaren verder te structureren, verbeteren en uit te bouwen.”

Programma Economie
De ambities op het gebied van participatie gaan anderzijds hand in hand met die voor het programma Economie, waarbij menselijk kapitaal een hoofdthema is: “De beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel is een belangrijke factor in het ecosysteem. Midpoint Brabant zet zich hiervoor in via de Human Capital Agenda’s (HCA). In zo’n agenda wordt op basis van een sectoranalyse bepaald welke behoefte aan arbeidskrachten er is en zal zijn en hoe dat kan worden gekoppeld aan het arbeidspotentieel en (nieuwe) opleidingen.”

Vacature bij Midpoint Brabant
We werken aan deze ambities samen met Midpoint Brabant. Het team van programmamanagers is op zoek naar een nieuwe collega voor de regionale arbeidsmarkt. De volledige vacature lees je op de website van Midpoint Brabant >