Voor een andere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bouwen we aan een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Een van de drie onderdelen van dit centrum is het Veiligheidsteam, dat in januari van start is gegaan met de eerste gezinnen. De ambitie is om in 2020 met honderd casussen aan de slag te gaan.

Proeftuin voor complexe situaties
Vanuit Regio Hart van Brabant zetten we, samen met onze partners, volop in op de bestrijding en het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees daarover ook het andere nieuwsbericht. In sommige complexe situaties is de reguliere aanpak echter niet toereikend. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de VNG hebben daarom Regio Hart van Brabant aangewezen als één van de drie landelijke proeftuinen om bij de meest ernstige casussen het patroon van geweld te doorbreken. In onze regio en op twee andere plekken in Nederland komen speciale centra. Hier komt alle benodigde expertise samen: denk-, doe en doorzettingskracht onder één dak.

Veiligheidsteam
In Regio Hart van Brabant bestaat het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling uit drie onderdelen: het Veiligheidsteam, een Expertisecentrum en een Spoedplein in het ziekenhuis. In januari ging het Veiligheidsteam van start met de eerste gezinnen en huishoudens. De ambitie is om in 2020 met honderd casussen aan de slag te gaan. Het Veiligheidsteam staat voor een intensieve samenwerking tussen professionals op het gebied van straf en zorg. Een team vaste professionals werkt samen onder één dak, in het Zorg- en Veiligheidshuis (dit is de fysieke locatie voor het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). Samen met alle leden van het gezin wordt er één plan op maat gemaakt en is er één coördinator die langdurig en intensief betrokken blijft. Net zolang tot duurzame veiligheid geborgd is.

Handen inéén
Verschillende organisaties slaan de handen inéén in het Veiligheidsteam: Team Complexe Casuïstiek, Gezinsmanagement, Toegang Tilburg, Jeugdbescherming Brabant, Politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, en Veilig Thuis Midden-Brabant. Daarnaast leveren vaste contactpersonen van GGz Breburg, Novadic-Kentron, Sterk Huis en Amarant expertise daar waar nodig. Iedereen kan gezinnen of huishoudens voor het Veiligheidsteam aandragen via Veilig Thuis. Veilig Thuis levert op haar beurt het Veiligheidsteam de gezinnen aan met een (lange) geschiedenis van meldingen en hulpverlening, met een hoog risico op escalatie van ernstig geweld.