• Home
  • Nieuws
  • Goirle en Tilburg als eerste aan de slag met Evie

Goirle en Tilburg als eerste aan de slag met Evie

Het online zelfhulpprogramma Evie kan inwoners helpen met het verbeteren van de mentale gezondheid. Het is een van negen initiatieven die voortkomen uit zogenaamde ‘ombuigingsvoorstellen’, die moeten bijdragen aan de gewenste inhoudelijke en financiële ombuigingen in het sociaal domein in regio Hart van Brabant.

Ieder gewenst moment
Het gratis programma is beschikbaar via evie.nl en via de app van Minddistrict. Het is een platform met informatie en oefeningen op het gebied van bijvoorbeeld mindfulness, beter slapen of ontspannen. Evie is beschikbaar op ieder gewenst moment. Het is geschikt voor trajecten zonder of met begeleiding van een hulpverlener. Zorgprofessionals zoals huisartsen, POH-GGZ en GGZ-organisaties maken ook gebruik van Evie.

Aan de slag gaan
Wethouder Rolph Dols (Tilburg) en Wethouder Marijo Immink (Goirle) over Evie: "Wij vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente Tilburg en in Goirle de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Wanneer iemand lichte psychische klachten heeft, gaat iemand vaak niet meteen naar een hulpverlener. Toch is het belangrijk om hier wel mee aan de slag te gaan, zodat de klachten niet verergeren of misschien zelfs opgelost kunnen worden. Evie kan inwoners hierbij helpen met online trainingen."

Ombuidingsvoorstellen
Evie is een van ideeën van partners uit de regio om het sociaal domein te verbeteren. Het traject om te komen tot ombuigingsvoorstellen is in februari 2019 gestart met het Werkatelier Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventieve GGZ en Verslavingszorg. Daaraan deden onder andere mee: zorgaanbieders, woningcorporaties, beleidsmedewerkers, toegangsmedewerkers, cliënten, cliëntenvertegenwoordigers, raadsleden en wethouders. De ombuidingsvoorstellen maken onderdeel uit van de zogenaamde hefboom ‘van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’.

Goirle en Tilburg van start
De ombuigingsvoorstellen zijn uitgebreid getoetst en beoordeeld. Negen voorstellen bleken kansrijk en zijn geaccordeerd door bestuurders van Regio Hart van Brabant. Gemeente Tilburg heeft vervolgens middelen beschikbaar gesteld voor de uitrol en Evie is nu als eerste geïmplementeerd door de gemeenten Goirle en Tilburg. Bij succes is het de bedoeling om Evie breder binnen de regio uit te rollen.

Zie ook dit verslag van Omroep Tilburg over Evie:

 

Op de foto: de lancering van Evie op 30 januari jl. in de bibliotheek aan het Wagnerplein (Tilburg) met o.a. wethouders Rolph Dols en Marijo Immink


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring