Felicitaties aan het adres van de commissaris van de Koning Noord-Brabant. Per oktober 2020 zal hij een nieuwe functie betrekken bij Tilburg University. Zowel in zijn huidige als zijn nieuwe functie is Van de Donk op vele manieren betrokken bij Regio Hart van Brabant.

Lovende woorden over de commissaris van de koning
“Vanuit de Brabantse politiek klonken vooral veel lovende woorden over commissaris van de Koning Wim van de Donk, die vrijdagmiddag zijn aanstaande vertrek bekend maakte.”, aldus het Brabants Dagblad. Vanuit zijn positie als commissaris van de Koning (CdK) betekent Van de Donk veel voor onze regio. Zo heeft hij vorig jaar meegewerkt aan de totstandkoming van onze strategische meerjarenagenda. De samenwerking tussen provincie en regio zijn essentieel voor onze ambities in duurzame ontwikkeling.

Kennis, kunde en karakter
Bij de universiteit in Tilburg wordt Van de Donk zowel rector magnificus als voorzitter van het college van bestuur. Lees voor meer informatie het persbericht op de website van de universiteit. Ook de relatie tussen de universiteit en Regio Hart van Brabant is intensief. Onze strategische meerjarenagenda is gebaseerd op kennis en tot stand gekomen en in uitvoering gebracht met de kunde en het karakter van onze regio. De drieslag kennis, kunde én karakter is ontleend aan de onderwijsvisie van Tilburg University, die met deze drie pijlers wil uitdrukken dat zij studenten opleidt tot onafhankelijk denkers die in staat zijn om de samenleving te begrijpen en daar een rol van betekenis in te spelen.

Bestuur Midpoint Brabant
Naast intensieve samenwerking met Regio Hart van Brabant, heeft Tilburg University een belangrijke rol in het bestuur van Midpoint Brabant door de invulling van een zetel in het algemeen bestuur. Naast andere onderwijsinstellingen zitten daar vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en de overheid (Regio Hart van Brabant) – de triple helixsamenwerking.

Met plezier kijken wij uit naar de hernieuwde samenwerking met Wim van de Donk. Onze hartelijke felicitaties met deze nieuwe betrekking!

 

Foto: Marc Bolsius (via provincie Noord-Brabant)