Goirle heeft als ‘visionair’ de verkiezing van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gewonnen voor haar vertaling van de VN Global Goals in de uitvoeringagenda. Een prijs waar we ook als regio trots op mogen zijn, nadat Hart van Brabant in december de eerste Global Goals regio van Nederland werd.

Gemeenten4GlobalGoals
In 2015 heeft de VN zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development (duurzame ontwikkelingsdoelen) werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Alle Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. De VNG wil via haar Gemeenten4GlobalGoals campagne met zoveel mogelijk gemeenten de Global Goals omarmen als internationaal kader voor een duurzame toekomst.

Global Goals Gemeenteverkiezing
Naast Goirle vielen de gemeenten Deventer en Oss in de prijzen bij de Global Goals Gemeenteverkiezing. De VNG ontving dit jaar een recordaantal inzendingen. Dat laat zien dat steeds meer gemeenten de global goals omarmen en concrete stappen zetten om de brede wereldwijde duurzaamheidsagenda te realiseren.

Goirle: ambities bestuursakkoord in relatie tot duurzame ontwikkelingsdoelen
De VNG over Goirle: “De inzending van de relatief jonge Global Goals-gemeente Goirle bestond uit haar uitvoeringsagenda B&W, waarin een relatie is gelegd tussen de ambities van het bestuursakkoord en de Global Goals. Zo laat het stuk heel praktisch zien hoe Goirle op dorpsniveau een bijdrage kan leveren aan wereldwijde doelen. De jury hechtte veel waarde aan de manier waarop Goirle visueel duidelijk de link tussen beleid en de Global Goals had weergegeven, waardoor het ook voor burgers begrijpelijk wordt. In het uitvoeringsprogramma worden de doelen daarnaast gekoppeld aan beleidsindicatoren die helpen te bepalen wat er nodig is om een doel te bereiken.”
Het volledige artikel lees je op de website van de VNG >

Hart van Brabant eerste Global Goals regio
Hart van Brabant is de eerste regio in Nederland waar alle gemeenten zich hebben aangesloten bij Gemeenten4GlobalGoals. Passend bij een regio die vanuit haar strategische agenda inzet op duurzame ontwikkeling door gecombineerde groei op economisch, ecologisch en sociaal gebied.