Het Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020 – 2024 is maandag 13 januari ondertekend door de Brabantse verkeersambassadeurs. Namens onze regio is dat wethouder Mario Jacobs. Dit provinciale plan vormt het uitgangspunt voor ons jaarlijkse regionale uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid.

Nul verkeersslachtoffers
Dit meerjarenplan is het derde dat de Brabantse verkeersveiligheidspartners (provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat, Parket (Centrale Verwerking) Openbaar Ministerie en politie) hebben opgesteld. En dat is urgent, want het aantal verkeersslachtoffers in onze provincie is nog steeds te hoog. Nieuw aan het Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020 – 2024 (BVVP) is dat het aansluit op het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid, dat de ambitie heeft te gaan voor nul verkeersslachtoffers. Het provinciale plan gaat uit van een risicogestuurde aanpak, gebaseerd op data. Meer over het BVVP en de aftrapbijeenkomst is te lezen op de website van de provincie >

Van BVVP naar regionaal uitvoeringsprogramma
We gaan het BVVP in onze regio vertalen in een jaarlijks uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid. Dit hebben we zo ook afgesproken in onze strategische meerjarenagenda. Voor het jaarlijkse plan maken we concrete uitvoeringsafspraken met de provincie, de verkeersveiligheidspartners en onze eigen Hart van Brabantgemeenten.

Handhaving, infrastructuur en gedrag
We gaan ook met de politie een zogenaamde PRIOR-lijst handhaving maken, gebaseerd op onder meer data over verkeersongevallen en snelheidsoverschrijdingen. Elk basisteam van de politie gaat daartoe per gemeente met de verantwoordelijk wethouder en een beleidsmedewerker in gesprek, om samen de handhavingsprioriteiten te bepalen. De gemeenten bekijken vervolgens welke aanvullende maatregelen gewenst of nodig zijn om de locatie waar wordt gehandhaafd in de toekomst veiliger te maken. Dat kan infrastructureel zijn, maar ook met publiekcampagnes, nader onderzoek, verkeerseducatieprogramma’s voor aanliggende scholen, en zo meer. Op die manier zetten we de komende jaren vol in op de drie-eenheid ‘handhaving – infrastructuur – en gedragsprogramma’s’.

Op de foto: wethouder Mario Jacobs als regionaal ambassadeur verkeersveiligheid aan het woord tijdens de officiële aftrap BVVP 2020 - 2024