Programmadirecteur Bas Kapitein gaat zijn aandacht volledig op Midpoint Brabant richten, onze regionale economische ontwikkelingsorganisatie. We zullen hem missen als programmadirecteur bij Regio Hart van Brabant, maar fijn dat Midpoint Brabant op deze manier versterkt wordt.

Programmadirecteur Regio Hart van Brabant
De functie van programmadirecteur Regio Hart van Brabant gaat ad interim ingevuld worden voor de periode van een jaar. Op basis van de uitkomst van het ontwikkeltraject over de governance van de regionale samenwerking wordt gekeken naar structurele invulling van de functie. Meer informatie hierover wordt later bekend.

Directie Midpoint Brabant
Sinds 1 januari heeft Midpoint Brabant met Bas Kapitein een nieuwe algemeen directeur. Bas is benoemd door het bestuur van Midpoint Brabant, bestaande uit vertegenwoordigers van het Midden-Brabants bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de negen Hart van Brabantgemeenten. Bas Kapitein volgt Rob Kluyt op die sinds oktober 2017 deze rol vervulde. Rob Kluyt kiest er, na ruim twee jaar zeer verdienstelijk voor Midpoint Brabant te zijn geweest, voor om zijn werkzaamheden als ondernemer en bestuurder voort te zetten.

Tot nu toe vormden Rob Kluyt en Bas Kapitein -beiden parttime- samen de directie van Midpoint Brabant. Om de nieuwe ambitieuze strategische meerjarenagenda van de regio te realiseren, dient de organisatie van Midpoint Brabant aangepast te worden. De kansen en uitdagingen voor de regio vragen onder meer om een full time algemeen directeur.

“Met Bas Kapitein treedt een ervaren en voor ons bekende directeur aan”, stelt burgemeester Theo Weterings, voorzitter van Midpoint Brabant. “De afgelopen jaren hebben wij Bas leren kennen als een bevlogen, zeer betrokken programmadirecteur. Onder zijn bezielende leiding is de Strategische Meerjarenagenda voor onze regio vastgesteld. De rode draad in die agenda is kennis, kunde en karakter. Deze lijn wordt nu door Bas in uitvoering gebracht bij Midpoint Brabant. We voegen aan kennis, kunde en karakter graag de K van Kapitein toe.”

Meer informatie
Het uitgebreidere persbericht over de aanstelling van Bas Kapitein als fulltime algemeen directeur bij Midpoint Brabant, lees je op de website van Midpoint Brabant >