Het regionaal uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer (RUP) 2020 is vastgesteld. Er komt voor de Hart van Brabantgemeenten bijna € 3,1 miljoen subsidie beschikbaar van de provincie Noord-Brabant. Lees voor meer informatie het persbericht >