“Mensen eerst, regels zo nodig opzij. Met het Maatpact heeft de regio Hart van Brabant met die insteek het afgelopen halfjaar 50 complexe gezinnen geholpen. Resultaat: doorbraken in vastgelopen situaties en gemiddeld 22.000 euro per huishouden bespaard. Nu komen er 150 gezinnen bij.”

Het succes van het Maatpact
Het evaluatierapport van de eerste fase van het Maatpact geeft een goede indruk van de problemen achter de voordeur van vijftig geselecteerde huishoudens en de gesignaleerde knelpunten op systeemniveau. Het maatschappelijk rendement voor de eerste vijftig cases is dus ruim € 22.000 per huishouden. Het Maatpact gaat nu fase 2 in.

Over het Maatpact
Soms zijn er meerdere problemen in één huishouden. Grote problemen waar uiteenlopende hulpvragen uit voortkomt (zogenaamde multiprobleemhuishoudens). Professionals vanuit verschillende specialisaties helpen een gezin. In het Maatpact werken we met professionals, organisaties en financiers vanuit de vraag en beleving van mensen. Door hun logica voorop te zetten en niet die van systemen. Door maatwerk te leveren en te doen wat nodig is om huishoudens uit complexe situaties te helpen.

Brabants Dagblad over Maatpact
Het succes van het Maatpact is nu breder gedeeld. Regionaal kartrekker Esmah Lahlah (wethouder gemeente Tilburg) in het Brabants Dagblad: “De bedoeling is dat we binnen deze proef straks 400 huishou­dens op deze manier bijstaan. We moeten nu op de eerste plaats volgen dat het deze gezinnen goed blijft gaan.” Lees het volledige artikel op de website van het Brabants Dagblad >

 

Lees ook: Succes van het Maatpact fase 1 vraagt om vervolg >

Fotocredits: gemeente Tilburg