En die stroomversnelling is nodig! Het inburgeringsstelsel in Nederland gaat de komende jaren drastisch op de schop. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk kunnen en ondertussen de taal leren. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft voor inburgeraars, waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen. En de regie op inburgering gaat naar gemeenten.

Het Rijk heeft besloten dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 al in een vroegtijdig stadium de regie krijgen over inburgering, en parallel daaraan over de participatie en integratie van inburgeraars. De wetgeving daarvoor is in de maak. In de aanloop daar naartoe zetten we vanuit Regio Hart van Brabant in op de regionale pilot Inburgering+. Twee recente ontwikkelingen daarin zijn het werken met spilfunctionarissen en de ontwikkeling van een integratiegame.

Spilfunctionarissen maken het verschil
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet. Het doel is om lessen en ervaringen uit de praktijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe inburgeringsstelsel. Met middelen die vanuit dit uitgangspunt door het ministerie aan Regio Hart van Brabant zijn toegekend, zijn twee ‘spilfunctionarissen’ aangetrokken. Zij zijn in november aan de slag gegaan en hebben daarbij de volgende opdracht meegekregen:

  • Zorg voor een passend inburgeringsaanbod voor alle statushouders die gekoppeld zijn aan de regio Hart van Brabant;
  • Rekening houdend met het taalniveau en de individuele situaties in relatie tot gezondheid en behoeften;
  • Dit te realiseren in samenwerking met alle relevante partijen;
  • Uitgangspunt hierbij is dat lokaal aanbod versterkt wordt door de regionale aanpak.

De inspanningen van de spilfunctionarissen moeten een boost geven aan de ontwikkeling van de Inburgering+ routes in Regio Hart van Brabant. Voor meer informatie over de opdracht en werkzaamheden van de spilfunctionarissen kan contact opgenomen worden met Jorrit Hermes (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Vanessa Timmer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Wegwijs in hart van Brabant: de integratiegame
Onder begeleiding van enkele spelleiders is gestart met de uitrol van de integratiegame Wegwijs in Hart van Brabant. Dit spel is flexibel te gebruiken door nieuwkomers en vergunninghouders, in verschillende fases van hun proces van integratie en inburgering. Het is een kaartspel en bestaat uit een set van ruim vijftig kwartetten, gekoppeld aan zelfwerkzaamheidsopdrachten die uitgevoerd worden tussen de spelmomenten door. De volgende thema’s komen onder andere aan de orde: Gezondheid, Gebruiken, Onderwijs en opleiding, Wonen en Inkomen en uitkering. Centraal in het spel staan zaken die voor iedereen belangrijk zijn om te weten wanneer je in Nederland een nieuw leven wilt beginnen.

De integratiegame wordt enthousiast ontvangen door de deelnemers. Het spel wordt gespeeld bij lokale bijeenkomsten voor inburgeraars, in het Welkomhuis (waar de brede intake voor inburgeraars plaatsvindt) en in samenwerking met de regionale partners van Vluchtelingenwerk, More2Win en Contour de Twern.