Onder de noemer Perspectief op Werk is een programma gestart om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Regio Hart van Brabant heeft hiervoor een subsidie vanuit het Rijk ontvangen voor twee jaar.

Ondernemers, onderwijs en overheid
Bij Perspectief op Werk trekken we vanuit een regionaal actieplan samen op met ondernemers en het onderwijs. Dit plan bestaat uit negen concrete projecten die we gezamenlijk opzetten. De projecten zijn uiteenlopend van aard. Zo is er een project waarbij 400 filmpjes van werkzoekenden worden gemaakt als alternatieve werving- en selectie. Ook zijn er maatwerktrajecten op weg naar werk voor bijvoorbeeld jongeren, 45+’ers of mensen met psychische kwetsbaarheid.

De kracht van de samenwerking
De kracht zit in de samenhang tussen de projecten en de samenwerking tussen de partners in de regio. De startbijeenkomst eind november bood direct gelegenheid aan de projectleiders en kartrekkers vanuit overheid, ondernemers en onderwijs om met elkaar in gesprek te gaan, verbindingen te leggen en elkaars projecten te versterken.

 

Credits foto: gemeente Tilburg / Ton van Rooij