Begin december spraken de wethouders Economie van Regio Hart van Brabant over het programma Een Gezond Leisureklimaat. Vanuit dit programma worden recreatieondernemers in de regio geïnspireerd en geactiveerd om klimaatmaatregelen binnen hun eigen onderneming te treffen. Een enthousiast en constructief gesprek.

Verdienmodel achter duurzaamheid
“Hoe bereik je een groep ondernemers die moeite heeft rond te komen? De markt vraagt om duurzame leisure-aanbieders dus daar zitten zeker economische kansen. Dat principe moeten we meer uitdragen: het verdienmodel achter duurzaamheid en niet (alleen) de kostenbesparende kant van het businessmodel.” Dit was een van de denkrichtingen die met name Frank van Wel, wethouder Loon op Zand, meegaf aan projectleider Nicole van Hoof. Zij presenteerde tijdens het portefeuillehoudersoverleg een tussenstand: waar staan we en waar gaan we naartoe met het programma Een Gezond Leisureklimaat.
Via het wethoudersoverleg Economie draagt Regio Hart van Brabant financieel bij aan het programma Een Gezond Leisureklimaat. De uitvoering ervan is belegd bij Midpoint Brabants House of Leisure.

Lessen uit de praktijk
Maken we vanuit de overheid aan de beleidsmatige kant nogal eens onderscheid tussen bijvoorbeeld energietransitie, klimaatadaptatie of circulaire economie, de ondernemer blijkt vooral behoefte te hebben aan praktische tips hoe te verduurzamen in het algemeen, aansluitend bij zijn specifieke bedrijfsontwikkelingen. Binnen welk van bovenstaande onderwerpen dat exact valt, maakt hem niet zoveel uit. Hij wil het gewoon beter doen – op een direct toepasbare, haalbare manier.
Dit blijkt een van de grootste lessen uit Een Gezond Leisureklimaat tot nu toe. Dit ‘denken vanuit de ondernemer’ is dan ook een belangrijke focus voor het vervolg van het programma.

Rondje Regenwater
Twee mooie praktijkvoorbeelden uit Een Gezond Leisureklimaat tot nu toe zijn de inspiratiebijeenkomsten en de Hoos & Hitte Contest. Bij de inspiratiebijeenkomsten worden ondernemers uitgenodigd om samen op locatie te onderzoeken welke klimaatmaatregelen getroffen kunnen worden. Afgelopen oktober zijn bijvoorbeeld verschillende duinboeren meegegaan op een ‘Rondje Regenwater’. Een van de locaties was een camping, waar een expert van het waterschap concrete tips gaf over afwatering en het opvangen van regenwater voor hergebruik.
Een Gezond Leisureklimaat bereikte bijna 500 ondernemers uit de recreatiesector in onze regio!

Hoos & Hitte Contest
Bij deze wedstrijd worden recreatieondernemers uitgedaagd met ideeën te komen om de vrijetijdssector in Hart van Brabant weer een beetje klimaatbestendiger te maken. Enthousiaste ambassadeur en jurylid van deze wedstrijd is niemand minder dan weervrouw Helga van Leur.
De twee winnaars van de 2019-editie van deze wedstrijd wonnen allebei een prijs van € 5000 om hun idee in praktijk te brengen.

Jakarta als inspiratie
Een van de activiteiten die voor komend jaar op de planning staat, is een bezoek aan Hotel Jakarta in Amsterdam. Recreatieondernemers uit de regio worden uitgenodigd door Een Gezond Leisureklimaat om inspiratie op te doen op deze prachtige locatie. Naar eigen zeggen het ‘groenste’ hotel van Nederland. In het atrium is in samenwerking met de Hortus Botanicus een subtropische tuin aangelegd en de exploitatie van het hotel is energieneutraal.

Verbindingen binnen de regio
En natuurlijk gaat Een Gezond Leisureklimaat ook binnen de eigen regio weer met ondernemers aan de slag, om de Midden-Brabantse leisuresector klimaatbestendiger te maken. Daarbij worden zowel duurzaamheidsambtenaren, als ambtenaren op het gebied van recreatie betrokken en met elkaar verbonden. Ook dit draagt direct bij aan vergemakkelijken van duurzaam ondernemer in de vrijetijdssector.