Met de verzegeling van een tijdscapsule vol wensen voor 2030 vierden we bij Regio Hart van Brabant dat we de eerste regio in Nederland zijn waar alle gemeenten zich hebben verbonden aan de VN Global Goals. Sinds deze week is ieder van de negen gemeenten aangesloten op het programma Gemeenten4GlobalGoals van VNG International.

Gemeenten4GlobalGoals
In 2015 heeft de VN zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Alle Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil via haar Gemeenten4GlobalGoals campagne met zoveel mogelijk gemeenten de Global Goals omarmen als internationaal kader voor een duurzame toekomst.

Eerste regio in Nederland
Hart van Brabant is de eerste regio in Nederland waar alle gemeenten zich hebben aangesloten bij Gemeenten4GlobalGoals. Passend bij een regio die vanuit haar strategische agenda inzet op duurzame ontwikkeling door gecombineerde groei op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

Verenigde Vergadering Regio Hart van Brabant
De aandacht voor de Global Goals komt voort uit een aangenomen motie bij de Verenigde Vergadering van Regio Hart van Brabant. Tijdens een dergelijke vergadering komen alle raden van de Hart van Brabantgemeenten samen. Afgelopen mei stond de vergadering in het teken van de nieuwe strategische meerjarenagenda. Daar diende het Oisterwijkse raadslid Stefanie Vulders (PrO) namens een brede fractie een motie in om regionaal erop in te zetten de eerste Global Goals regio van Nederland te worden.
Stefanie Vulders en voorzitter van de regio Theo Weterings benadrukten in hun tweegesprek tijdens de Hart van Brabantdag dat dit een mooi resultaat is binnen een half jaar na de Verenigde Vergadering, maar dat we nu pas echt beginnen. Vulders: “Toen ik de Global Goals voor het eerst zag, dacht ik, dit moet het coalitieprogramma van iedere gemeente zijn. Dan gaan we naar een mooie wereld toe.”

Lokale kracht regionaal versterkt
We zijn er trots op de eerste regio in Nederland te zijn waar alle gemeenten zich hebben aangesloten bij Gemeenten4GlobalGoals. De motie bij de Verenigde Vergadering heeft dit versneld en regionaal is het proces aangemoedigd. Het is nu aan ieder van de negen gemeenten om op lokale wijze invulling te geven aan de manier waarop de zeventien VN-doelen verankerd kunnen worden. Regionaal kunnen we daarbij ervaringen uitwisselen en leren van elkaar.

Tijdscapsule
Tijdens de Hart van Brabantdag vulden bestuurders de tijdscapsule van de VNG met persoonlijke wensen en toezeggingen voor de toekomst. Waar moeten we staan in 2030? Met deze verzegeling van de tijdscapsule daagt de VNG de Hart van Brabantgemeenten ook echt uit aan de slag te gaan.

 

GlobalGoals1

Raadslid Stefanie Vulders in gesprek met voorzitter Theo Weterings

 

GG RHvB1

Burgemeesters Harrie Nuijten (Hilvarenbeek, waarnemend), Hans Janssen (Oisterwijk) en Theo Weterings (Tilburg) stoppen hun wensen in de tijdscapsule.

 

GG RHvB2

Van links naar rechts: Thom Blankers (Heusden), Marina Starmans (Dongen), Jan Boelhouwer (Gilze en Rijen), Harrie Nuijten (Hilvarenbeek), Hans Janssen (Oisterwijk), Theo Weterings (Tilburg), Ronald Bakker (Waalwijk), Hanne van Aart (Loon op Zand) en Bert Schellekens (Goirle).

 

GG RHvB3

 Foto's: Regio Hart van Brabant / Pulles & Pulles

 

Videoverslag Omroep Tilburg
Omroep Tilburg was aanwezig bij onze Hart van Brabantdag en maakte het volgende videoverslag:

Zie ook de website: omroeptilburg.nl.