Belangrijk onderdeel van het regionaal fietsplan, waar ook de ontwikkeling van snelfietsroutes een centrale plek heeft, is de fietsstimulering via een werkgeversbenadering. Regio Hart van Brabant sluit, in samenwerking met de provincie, daarvoor aan op de landelijke aanpak van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Door heel Nederland zijn in 2019 elf partijen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benoemd als fietsambassadeur. Drie van deze vooruitstrevende partijen zijn gevestigd in onze eigen provincie, en twee daarvan zelfs in onze regio Midden-Brabant: de Efteling en Fujifilm.

Leasefiets van de zaak
Onderdeel van de werkgeversbenadering is ook het promoten van de leasefiets van de zaak. Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe bijtellingsregeling voor leasefietsen. Fietsende medewerkers zijn vitaler en hebben minder ziekteverzuim. De fiets promoten wordt dus gezien als goed werkgeverschap. En speciaal voor deze werkgevers zijn er komende tijd gratis inspiratiesessies Leasefiets van de Zaak. In twee uur kunnen ze alles te weten komen over de nieuwe leasefietsregeling en andere financiële mogelijkheden om medewerkers op de fiets te krijgen.
Er is onder andere een sessie in Tilburg, op vrijdag 28 november. Meer informatie hierover vind je op onsbrabantfietst.nl/inspiratiesessie.

Op de fiets naar De Efteling
Terug naar de fietsambassadeurs. Op 20 mei bezocht staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de snelfietsroute tussen Tilburg en Waalwijk (F261) en De Efteling om de werkgeversbenadering kracht bij te zetten. De Efteling zet vol in op fietsstimulering bij het personeel. Hoe dat werkt, legt directeur Fons Jurgens zelf uit in deze video. En dat het zijn vruchten afwerpt, blijkt uit dit artikel in het Brabants Dagblad. Daarin vertelt Ivo Vos als medewerker van De Efteling hoe hij ‘zich uit zijn Chevrolet liet lokken’.

Fietsend naar je werk in het DNA van Fuji
Een andere goede ambassadeur voor de werkgeversbenadering, eveneens uit onze regio, is Fujifilm Manufacturing Europe BV. Facility manager Jos van Dommelen vertelt hoe hij 28 jaar geleden al op de fiets naar zijn werk kwam en dat nu nog doet. Fietsen is volgens Van Dommelen onderdeel van het DNA van het bedrijf. ‘Maar, er is nog zoveel meer te doen.’

Gemeenten als onderdeel van de werkgeversaanpak
Staatssecretaris Van Veldhoven wil nog deze kabinetsperiode 200.000 mensen uit de auto óp de fiets krijgen. Vanuit onze regionale fietsambities draagt Regio Hart van Brabant bij aan dit streven. En om het goede voorbeeld te geven, is binnen onze regio afgesproken dat alle gemeenten die aan een snelfietsroute meewerken bedrijven en instellingen gaan benaderen om het fietsen naar het werk te stimuleren. En dat de gemeenten dat als werkgever zelf ook doen, zodat hun ambtenaren meer de fiets naar kantoor gaan.