Regio Hart van Brabant is door het Rijk aangewezen als proeftuin voor een andere aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen. Daarom is er nu ruimte om een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op te richten. We stellen vijf vragen aan verschillende betrokkenen in dit proces. In dit artikel Amanda van Dongen, coördinator Veiligheidsteam, onderdeel van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Per 1 december 2019 start Amanda van Dongen als coördinator van het nieuwe Veiligheidsteam, onderdeel van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Amanda: “Ik heb er veel zin in en ik denk ook dat ik echt wat kan brengen. Ik was teamlid van het Interventieteam West-Brabant. En ik zie veel gelijkenissen met wat wij als Veiligheidsteam in deze regio gaan doen: zorgen voor duurzame veiligheid in situaties waarin dat niet vanzelfsprekend is.”

Help ons nog even; wat is het Veiligheidsteam?
“Ik zie het nieuwe Veiligheidsteam als een team dat met een multidisciplinaire aanpak (MDA++) echt het verschil kan gaan maken. Dat betekent dat we met mensen uit veel verschillende sectoren en disciplines samen gaan werken om ervoor te zorgen dat we niets missen; dat we echt een steentje kunnen bijdragen aan duurzame veiligheid voor mensen waarvoor dat helemaal niet vanzelfsprekend is.”

Er zijn al ontzettend veel verschillende teams en initiatieven in het zorg en veiligheidsdomein in de regio Hart van Brabant. Wat is de meerwaarde van dit Veiligheidsteam?
“De meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak is dat je niet alleen met mensen uit verschillende sectoren en disciplines werkt, maar dat je ook naar casussen kunt kijken vanuit verschillende visies. En dat we op maat kunnen werken en echt kunnen aansluiten bij waar een gezin of persoon om vraagt. Dat zorgt er ook voor dat je gemakkelijker aansluiting vindt. Daarnaast vind ik de combinatie van straf en zorg een groot pluspunt. Soms krijg je dingen gewoon sneller voor elkaar via het strafrecht. Een laatste punt wat ik echt van meerwaarde vind, is dat wij de tijd krijgen om gezinnen langdurig te kunnen volgen. Net zolang tot duurzame veiligheid gewaarborgd is.”

Hoe kunnen professionals de expertise van het Veiligheidsteam inschakelen?
“De casussen die wij gaan aanpakken, worden allemaal aangedragen door Veilig Thuis. Het is niet mogelijk om ons zelf te benaderen met een casus. Het is wel goed om te weten dat de casussen waar wij mee aan de slag gaan maar ongeveer 1-4% uitmaken van alle casussen zijn die binnenkomen bij Veilig Thuis. Alle andere opties hebben in deze gevallen niet gewerkt. We starten dan ook met 25 casussen en gaan al lerende groeien naar 100 casussen in 2020.”

Stel we zijn een aantal jaar verder. Wanneer is het Veiligheidsteam volgens jou dan geslaagd?
“Ik vind hierin twee dingen belangrijk. Om te beginnen is het Veiligheidsteam geslaagd als we een samenwerking kunnen realiseren tussen de betrokken organisties die ongekend is: die verder gaat dan alleen elkaar goed weten te vinden. Als we echt kunnen samenwerken en uitvoering kunnen geven aan de visie: doen wat nodig is om duurzame veiligheid te krijgen. Een tweede onderwerp gaat natuurlijk over het daadwerkelijk bereiken van die duurzame veiligheid. Maar ik besef mij dat dit moeilijk is omdat we aan de slag gaan met de meest ernstige casussen, niemand heeft de onveiligheid eerder kunnen doorbreken. We moeten niet de illusie hebben dat we alle gezinnen gaan redden.”

Welk ongevraagd advies geef jij je collega’s mee aan de start van het Veiligheidsteam?
“Wees blij met kleine, en misschien onbelangrijk lijkende, resultaten. Waardeer ook de kleine stappen. Een aanpak als deze vraagt heel veel investering, vooral in het begin. Ik ben alvast heel enthousiast. En als we dat gevoel delen, gaan we in ieder geval de samenwerking rond krijgen.”

Over het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Iedereen heeft recht op een veilige thuisbasis. Daarom maakt de Regio Hart van Brabant zich hard voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er gebeurt al veel maar de problematiek blijkt hardnekkig. Een andere manier van werken en organiseren is nodig om de zorgwekkende cijfers te laten dalen. Het ministerie heeft onze regio daarom aangewezen als proeftuin. Een kans dus om specifiek voor de meest ernstige zaken al het voorwerk van de afgelopen jaren in de praktijk te brengen. We krijgen nu de ruimte om een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op te richten, waarin alle benodigde expertise samenkomt: denk-, doe en doorzettingskracht onder één dak, fysiek of functioneel. De drie onderdelen van het Centrum zijn een Veiligheidsteam, een Expertisecentrum en een Spoedplein.

Het Veiligheidsteam is een onderdeel van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Meer informatie over het Centrum vind je op de webpagina www.regio-hartvanbrabant.nl/CHGKM.