Zo kopt het Brabants Dagblad over de ontwikkelingen bij onze regionale aanpak Beschermd Wonen. “‘Gespikkeld wonen’ is een van de negen vernieuwende methoden die de regio de komende vijf jaar invoert.”

Wethouders van onze negen regiogemeenten zijn met betrokken partners (zoals zorginstellingen, cliëntenorganisaties, woningcorporaties en verzekeraars) aan de slag gegaan om de gezamenlijke opgave op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang op te pakken.

Ombuigingsvoorstellen
De verschillende ontwikkelingen die in het artikel genoemd worden (o.a. gekantelde buurten en e-health) komen voort uit ‘ombuigingsvoorstellen’; ideeën van partners uit de regio om het Beschermd Wonen te verbeteren. Het traject om te komen tot ombuigingsvoorstellen is in februari gestart met het Werkatelier Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventieve GGZ en Verslavingszorg, met zorgaanbieders, woningcorporaties, beleidsmedewerkers, toegangsmedewerkers, cliënten, cliëntenvertegenwoordigers, raadsleden en wethouders. Vervolgens zijn al deze partijen in onze regio uitgenodigd om concrete plannen in te dienen die een bijdrage kunnen leveren aan het beter en/of anders organiseren van zorg en ondersteuning. De bedoeling is om hiermee een start te maken met een doorgaand proces van vernieuwing.

Negen succesvolle voorstellen
Op de uitnodiging om ombuigingsvoorstelling in te dienen, zijn dertien reacties binnengekomen. Die voorstellen zijn uitgebreid getoetst en beoordeeld. Negen voorstellen bleken kansrijk en zijn geaccordeerd door bestuurders. Gemeente Tilburg heeft vervolgens middelen beschikbaar gesteld om hierop door te pakken. Meer uitgebreid zijn de negen ombuigingsvoorstellen beschreven in de gespecialiseerde nieuwsbrief over Beschermd Wonen >

Meer lezen
Het artikel van het Brabants Dagblad is terug te lezen op de website van de krant >
Daarnaast staat er meer informatie over Beschermd Wonen op de website van Regio Hart van Brabant >