Een groots project dat raakt aan de regionale energiestrategie is SMILE, voor energieneutrale wijken in Midden-Brabant. SMILE gaat in op de vraag hoe bewoners een bijdrage kunnen leveren in het toewerken naar een energieneutrale omgeving. SMILE loopt nog een jaar. Waar staan we en wat volgt nog?

Stel we willen in 2050 energieneutraal zijn…
Dan komt de grootste uitdaging op lokaal niveau te liggen. Want het gaat om het beter isoleren van huizen, scholen en kantoorgebouwen, het aanpakken van verwarmingssystemen, het vervangen van leidingen en het opwekken van meer energie in de directe omgeving. Onder de naam SMILE werken een aantal partners in regio Hart van Brabant aan deze opgaven. Met de bewoners in de bestuurdersstoel zijn we als professionals die ‘weten hoe het moet’, in combinatie met andere partijen uit de regio aan de slag gegaan om tot een plan van aanpak voor tien wijken te komen.

SMILE loopt nog een jaar
Inmiddels zijn alle tien de wijken (vijf in Tilburg, twee in Hilvarenbeek, een in Gilze en Rijen, Oisterwijk en Heusden) goed op weg. Er wordt voortgang geboekt (bewonersavonden en concrete projectinitiatieven) en er worden inzichten opgehaald. Eén van de inzichten is dat bewoners echt niet alleen vragen hebben over techniek of betaalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen, het gaat hen ook om de manier waarop aan de transitie vorm wordt gegeven en om de snelheid van verandering.

De bereidheid tot verandering is aanwezig
In alle wijken is het beeld dat bij bewoners een aantal seinen op groen staat om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De kans dat zij zelf initiatief nemen lijkt, uitzonderingen daargelaten, echter beperkt. Bewoners vragen aan de overheid een visie op het energievraagstuk en een daaruit voortvloeiend helder beleid zodat zij weten hoe ze aan de slag kunnen gaan.

Meer weten over SMILE?
Tijdens het provinciale Energiefestival op 7 november zal vanuit SMILE een presentatie worden verzorgd over de geleerde lessen en opbrengst tot nu toe. Op 19 november wordt een ‘peilstoksessie’ georganiseerd met het projectconsortium, vertegenwoordigers uit de SMILE-wijken en andere belanghebbenden.

Kijk voor meer informatie eens op de website  www.regio-hartvanbrabant.nl/smile.

LM SMILE logos