Regio Hart van Brabant is door het Rijk aangewezen als proeftuin Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Wat gaan we daar precies doen en hoe ziet de planning eruit?

Denk-, doe- en doorzettingskracht
Iedereen heeft recht op een veilige thuisbasis. Daarom zet de regio Hart van Brabant in op een Regionaal Programma voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Veiligheid voorop!. Er gebeurt binnen dit programma al veel, maar de problematiek blijkt hardnekkig. Een andere manier van werken en organiseren is nodig om de zorgwekkende cijfers te laten dalen. En daar gaan we voor. Het ministerie heeft onze regio daarom aangewezen als proeftuin. Een kans dus om al het voorwerk van de afgelopen jaren in de praktijk te brengen. We krijgen nu de ruimte om in drie jaar een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op te richten, waarin alle benodigde expertise samenkomt: denk-, doe- en doorzettingskracht onder één dak, fysiek of functioneel.

Wat gaat het Centrum inhouden?
Voor gezinnen die te maken hebben met structurele onveiligheid waarbij geweld zich blijft herhalen, willen we de aanpak versterken. Dat doen we door vanuit de one-stop-shopgedachte professionals met een verschillende achtergrond en expertise (multidisciplinair) in het Centrum te laten samenwerken in een Veiligheidsteam. Dit team gaat dit najaar al aan de slag met een beperkt aantal casussen waarin geweld structureel terugkomt. We willen dit op een innovatieve manier doorbreken. Zo wordt het Veiligheidsteam in de praktijk ontwikkeld. Slachtoffers met letsel kunnen straks terecht op het integraal spoedplein. En een expertisecentrum ontwikkelt, bundelt en deelt kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling zodat we beter in staat zijn geweld snel te stoppen en waar mogelijk te voorkomen.

Planning
Onderstaande infographic laat zien met welke stappen en over welke tijd het Centrum gerealiseerd gaat worden:

MS CHGKM tijdspad 

Meer weten en op de hoogte blijven
Zie voor meer informatie www.regio-hartvanbrabant.nl/CHGKM of volgt de pagina op LinkedIn.