Om de aansluiting op de arbeidsmarkt, integratie en participatie van statushouders te versnellen en verbeteren, biedt de regio Hart van Brabant Inburgering+ routes (duale trajecten) aan. Hiervoor zijn we op zoek naar twee spilfunctionarissen. NB: de reactietermijn van deze vacature is verstreken.

Deze inburgering++ routes combineren flexibele inburgering met vaktaal, participatie vanaf dag 1 en een doorlopende leerlijn. Door participatie (stage, betaald werk en/of opleiding) te combineren met inburgering wil de regio Hart van Brabant de regie op inburgering nemen. De regio gebruikt 2019 en 2020 om zich voor te bereiden op de veranderopgave Inburgering (VOI) middels pilots met deze integrale inburgering + trajecten.

De functie
Als spilfunctionaris ben je lid van het projectteam van de regionale pilot Inburgering+ en onderdeel van het regionale samenwerkingsnetwerk Hart van Brabant bestaande uit de regiogemeenten en verschillende partners zoals inburgeringsscholen, maatschappelijke organisaties en werkgevers.
Als spilfunctionaris heb je een uitgesproken rol in het aanjagen en organiseren van verbinding en samenwerking tussen de verschillende partners in het netwerk.

Interne vacature: voor kandidaten uit regiogemeenten
Omdat Hart van Brabant een samenwerkingsverband is en geen eigen rechtsvorm heeft, is detachering vanuit de werkgever aan de orde. Kandidaten vanuit de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk kunnen solliciteren.

 

Klik hier voor de volledige vacaturetekst >