• Home
  • Nieuws
  • Kloppend hart van metropoolregio Brabant

Kloppend hart van metropoolregio Brabant

Gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijk partners gaan voor duurzame ontwikkeling. In het hart van Brabant combineren we economische, ecologische en sociale groei. Hoe we dit gaan realiseren, staat beschreven in de strategische meerjarenagenda 2019 – 2023.

De agenda is door de negen regiogemeenten (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) bekrachtigd en begin juli door de besturen van zowel Regio Hart van Brabant als Midpoint Brabant vastgesteld. Nu is het tijd om de handen uit de mouwen te steken en door te pakken.

Een gezonde samenleving met meer welzijn
De duurzame ontwikkeling wordt tot uitvoering gebracht via drie programma’s: Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie. Binnen Mens & Samenleving is een belangrijke ontwikkeling uit de strategische agenda het Maatpact. Een uniek project waarbij we als regio samen met partners uit het sociaal domein bureaucratievrij investeren in het leren en innoveren om aan zogenoemde ‘multiprobleemhuishoudens’ de best mogelijke zorg tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen bieden. Daarnaast blijven we werken aan zorginnovaties en transformaties binnen de regionale jeugdhulp, waarbij we denken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders.

De Regionale Energie- en Klimaatstrategie
Een majeure opgave binnen het programma Leefomgeving & Milieu is de REKS, de afkorting voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Hier werken we als regio samen met o.a. waterschappen, Enexis Netbeheer en de provincie, met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de energietransitie. Voor het Nationaal Klimaatakkoord doen we als regio een voorstel aan het Rijk over de opwek van duurzame elektriciteit, de besparing van energie, het duurzaam verwarmen van gebouwen en de manier waarop we met klimaatadaptatie om willen gaan.

Smart Services
Midpoint Brabant, waar ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijk partners met de gemeenten samenwerken, heeft het kernprogramma Smart Services als centrale drijver. We verstaan daaronder nieuwe kennisintensieve, vaak digitale vormen van dienstverlening. We bevorderen het bestaan en de verankering hiervan in onze regio. Tevens bevorderen we met dit programma de verdere ontwikkeling van onze bekende speerpunten logistiek, maakindustrie en leisure. De ontwikkeling van een regionaal innovatiedistrict is hierin een belangrijk onderdeel. De Spoorzone in Tilburg biedt een unieke kans om de motor voor kennisintensieve dienstverlening en creatieve industrie te worden. Een uithangbord hiervan is MindLabs, een broedplaats van innovatie door nieuwe, interactieve technologie te combineren met menselijk gedrag.

Kennis-as Hart van Brabant
Voor een slimme samenleving en een slimme economie is innovatie nodig. Hart van Brabant heeft als regio met drie mbo- en twee hbo-instellingen, een universiteit en gelieerde kennisinstituten hiervoor de kennis, kunde en het karakter in huis. Door de verbinding van de Spoorzone en de universiteitscampus met de ‘huizen’ van Midpoint Brabant - House of Leisure in Oisterwijk, Gate2 in Gilze en Rijen, Huis van de Logistiek in Tilburg en Metal Valley in Heusden – ontstaat de kennis-as Hart van Brabant, die bijdraagt aan deze kansrijke innovatie.

Duurzame ontwikkeling voor een slimme samenleving en economie
De drie programma’s met vele projecten komen samen in een gedeelde ambitie voor de regio: duurzame ontwikkeling van een slimme samenleving (met maatschappelijke en ecologische meerwaarde) en een slimme economie, door de inzet van kennis, kunde en karakter. Theo Weterings, voorzitter van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant: “Midden-Brabanders zijn sociaal en ondernemend. Deze energie hebben we proberen te vangen in de strategische meerjarenagenda. Een agenda die toont dat wij veel in huis hebben om de grote maatschappelijke veranderingen vorm te geven en te begeleiden. Wij zijn in staat de innovaties voort te brengen die nodig zijn voor groei in economie, ecologie en maatschappij. Samen zetten we onze schouders onder de ambities die wij hebben voor onze inwoners: een gezonde samenleving met meer welzijn. We koesteren ons ecologisch kapitaal. We zijn trots op onze maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie. We investeren in innovatie, circulariteit en energieneutraliteit.”

Meer weten
De strategische meerjarenagenda inzien kan via www.sma-hartvanbrabant.nl. De invulling van de publieke taken vindt plaats vanuit dit intergemeentelijke samenwerkingsverband Regio Hart van Brabant. De uitvoering van het economisch programma door partners uit bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties, gebeurt via Midpoint Brabant. Zie voor meer informatie www.midpointbrabant.nl.

 

 Foto LocHal: Arjen Veldt Fotografie


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring