De regio Hart van Brabant is al enige tijd met de provincie bezig om het vraagstuk van de huisvesting van arbeidsmigranten goed in beeld te krijgen. Hiertoe is door Companen en het PON verschillend onderzoek naar gedaan. Een aspect staat als een paal boven water: arbeidsmigranten zijn broodnodig voor de bedrijven in onze regio.

Integrale aanpak
Bij het te werk stellen en het huisvesten van arbeidsmigranten zijn veel partijen betrokken. Het is een complex en integraal vraagstuk op de thema’s economie, huisvesting en integratie. Daarom werken in de regio de disciplines economie en wonen samen in een kernwerkgroep en zijn de wethouders Bea van Beers (wonen) en Thom Blankers (economie) aangewezen als bestuurlijk trekkers.

Een lokale aanpak binnen de regionale samenwerking
Hoewel er een gemeenschappelijke aanpak gewenst is, zijn de Hart van Brabantgemeenten toch van mening dat de aanpak sterk lokaal wordt bepaald. De schaalgrootte van de gemeenten en de aanwezige bedrijvigheid maken maatwerk op lokaal niveau nodig. Werkgevers, werknemers, huisvesters en gemeenten hebben elkaar nodig om een goed inzicht te krijgen in het aantal arbeidsmigranten, waar zij gehuisvest moeten worden en de kwaliteit daarvan. Met de provincie Noord-Brabant organiseert Regio Hart van Brabant daartoe op 26 juni een zogenaamde regiotafel met stakeholders.

Stand van zaken in een oogopslag
Hoe de regio ervoor staat en welke opgaven er zijn is zichtbaar gemaakt in de infographic arbeidsmigranten Hart van Brabant:

Infographic arbeidsmigranten Regio Hart van Brabant