Op 30 november 2017 is de Green Deal Gezondheidszorg Hart van Brabant ondertekend. We zijn nu halverwege de looptijd. Daarom is er een tussenrapportage gemaakt. Het algemene beeld dat daaruit voortkomt, is dat we in onze regio goed bezig zijn met het verduurzamen binnen de gezondheidszorg, maar dat er ook nog enkele concrete uitdagingen liggen.

In het kader van deze Green Deal werkten veertien zorginstellingen (zie hieronder) het afgelopen anderhalf jaar hard aan de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dat deden ze samen met het Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Stichting MOED (verbonden aan Midpoint Brabant).

Voorspoedig
Over het algemeen loopt de Green Deal Gezondheidszorg voorspoeding. De zorginstellingen en de andere partijen zijn goed betrokken. De kennisbijeenkomsten worden goed bezocht, partijen voelen zich geroepen om content te delen en zijn bereid elkaar waar dan ook te helpen. Daarnaast worden er al goede resultaten geboekt. Bijvoorbeeld het realiseren van ledverlichting of zonnepanelen, het invoeren van energiemonitoring, het aanpassen van beleid en uitvoeringsplannen, en het draaien van pilots op het gebied van afval en mobiliteit. Op dit moment hebben zelfs al twee instellingen het zilveren keurmerk van de Milieuthermometer behaald. Een derde instellingen heeft nog voor de zomer een audit gepland staan. Die haalt waarschijnlijk rond de zomer het bronzen certificaat.

Knelpunten
Natuurlijk zijn er ook knelpunten. Zo is er een aantal instellingen waarbij het relatief veel moeite heeft gekost om de formatie goed op orde te krijgen. Daarnaast is een goede samenwerking met de woningcorporatie een voorwaarde voor het behalen van resultaat. Ook liggen er uitdagingen op het gebied van financiering, inkoopbeleid en doorlooptijden bij leveranciers.

Werk aan de winkel
Ondanks enkele knelpunten loopt de Green Deal Gezondheidszorg dus voorspoedig. De verwachting is dat bijna alle zorginstellingen op tijd hun certificering gaan halen. Er zal in toenemende mate moeten worden samengewerkt met de gemeenten, bijvoorbeeld als het gaat om de verduurzaming van de warmtevraag en afstemming met betrekking tot woningcorporaties. Er blijft dus voor de komende jaren nog voldoende werk aan de winkel.

Betrokken zorginstellingen
De zorginstellingen die deze uitdaging in de regio Hart van Brabant zijn aangegaan, zijn: Thebe, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Libra Revalidatie & Audiologie, Schakelring, Het Laar, Amarant Groep, RIBW Brabant, Prisma, Sterk Huis, Maasduinen, Zorgcentrum St. Franciscus, Stichting Maria-oord, GGZ Breburg en Residentie Molenwijck.