Wethouders van Regio Hart van Brabant hebben zich gezamenlijk gebogen over het handhavingsplan 2019 - 2022 van de politie. We kunnen vanuit de regio namelijk direct bijdragen aan de uitvoering van dit plan en zo de politie versterken in haar handhavingsverantwoordelijkheid.

We willen de handhaving beter koppelen aan de risicowegen in de regio. Dat betekent dáár handhaven waar het ook echt gevaarlijk is. En ons vooral richten op de doelgroepen die zich gevaarlijk gedragen. Denk dan aan jonge bestuurders, bromfietsers en te hard rijdende automobilisten.

Verkeersveiligheid vergroten
Door de handhaving van de politie beter te koppelen aan de juiste verkeersveiligheidsrisico’s, hopen we de verkeersveiligheid te kunnen vergroten. Elk jaar maakt de politie in samenwerking met provincie en gemeenten een lijst met geprioriteerde handhavingsinzet per gemeente. Deze inzet kan locatiegericht, doelgroepgericht of themagericht zijn, of een mix daarvan. De Regio Hart van Brabantgemeenten gaan de handhaving van de politie versterken door bijvoorbeeld een onderzoek te doen naar de oorzaken van de onveiligheid ter plekke, of door het geven van extra verkeerseducatie en voorlichting.