In deze agenda staat straks verwoord wat de negen Hart van Brabantgemeenten gezamenlijk kunnen en willen ondernemen om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. En hoe we met beperkte middelen er toch voor zorgen dat we de juiste rol, positie en aanpak kiezen voor de regio.

In onze strategische meerjarenagenda krijgt circulaire economie een prominente plaats met ambitieuze doelen; we willen het duurzame karakter van de regio versterken door in te zetten op een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Via Midpoint Brabant wordt aan dit speerpunt al enkele jaren gewerkt. Deze inspanningen willen we nu vanuit Regio Hart van Brabant gaan staven met een publieke agenda Circulaire Economie.

Herbruikbaarheid maximaliseren
Hoe kan circulaire economie bijdragen aan de uitdagingen in onze regio en invulling geven aan de identiteit van de regio Hart van Brabant? De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardenvernietiging te minimaliseren. Anders gezegd: in een circulaire economie worden alle producten teruggebracht in een technische kringloop of een biologische kringloop en belanden ze dus niet in een afvalfase waarbij producten aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Ontwikkelingen binnen onze regio
Het rijk heeft een ambitieuze doelstelling neergezet. De hele economie moet in 2050 100% circulair zijn en 50% in 2030. Dit vereist een (fundamentele) transitie op economisch, sociaal en ecologische gebied. Binnen onze regio is er al veel in gang gezet. Circulaire economie is bijvoorbeeld een belangrijk component in onze regiodeal en Midpoint Brabant heeft een uitvoeringsagenda Circulaire Economie opgesteld. Een aantal regionale bedrijven is al gestart met circulair ondernemen. Circulaire economie neemt in onze regio een belangrijke plaats in om te komen tot een duurzame en toekomstbestendige regio. Met de agenda Circulaire Economie Regio Hart van Brabant willen we bepalen waar we de komende jaren op gaan inzetten.