• Home
  • Nieuws
  • Tweede Verenigde Vergadering in de geschiedenis van Regio Hart van Brabant

Tweede Verenigde Vergadering in de geschiedenis van Regio Hart van Brabant

Een bijzonder moment in de regionale samenwerking. Zaterdag 25 mei kwamen meer dan honderd raadsleden uit onze regio voor een Verenigde Vergadering naar Tilburg. Deze vergadering vond plaats in de prachtige LocHal. Het was de tweede keer in de geschiedenis van Regio Hart van Brabant en de eerste keer onder leiding van regiovoorzitter Theo Weterings.

Vertegenwoordigers van de verschillende portefeuilles (wethouders uit onze regio) vormden een voor de gelegenheid ingericht ‘regiocollege’ en reageerden inhoudelijk op de ingediende moties.

Moties over de strategische meerjarenagenda
Raadsleden debatteerden over onderwerpen uit de strategische meerjarenagenda, gevolgd door het stemmen op moties. Er waren moties van algemene aard, moties over het fysieke domein en moties over het sociale domein. De aangenomen moties neemt het algemeen bestuur mee als zwaarwegend advies.

Uitkomst stemming
In totaal zijn er negentien moties ter stemming gebracht (één motie is voor stemming ingetrokken). Daarvan zijn negen moties aangenomen en acht verworpen. Bij twee moties waren nagenoeg evenveel voor- als tegenstemmers. Het bestuur neemt dit mee in de besluitvorming over de betreffende moties.

Meer informatie
De registratie van de Verenigde Vergadering wordt op korte termijn beschikbaar gesteld. Meer informatie over strategische meerjarenagenda is te vinden op www.regio-hartvanbrabant.nl/sma.
Lees ook het verslag van het Brabants Dagblad>>


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring