Voor de tweede keer in de geschiedenis van onze regionale samenwerking zal er op 25 mei een Verenigde Vergadering plaatsvinden. Een bijzondere bijeenkomst van alle raden van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant, in het teken van de nieuwe strategische meerjarenagenda.

Strategische meerjarenagenda 2019 – 2023
Regio Hart van Brabant werkt vanuit een strategische meerjarenagenda (SMA). Het algemeen bestuur heeft de ambitie uitgesproken om voor de zomer van 2019 de SMA te actualiseren. Momenteel ligt het concept voor de strategische meerjarenagenda 2019 - 2023 voor aan de raden.

Moties
In de afgelopen periode hebben raadsleden gelegenheid gehad moties te formuleren. Dat kon in de door hen gewenste samenstelling, of dat nu per gemeente is, per partij of in een nieuwgevormde coalitie speciaal voor de regio. De binnengekomen moties zijn gerubriceerd en gepubliceerd in het downloadcentrum op de website.

Verenigde vergadering
Tijdens de Verenigde Vergadering zullen de moties behandeld worden. De vergadering zal worden geleid door regiovoorzitter Theo Weterings. De portefeuillehoudervoorzitters (wethouders) vormen een voor de gelegenheid ingericht ‘regiocollege’ en reageren inhoudelijk op de ingediende moties. Deze openbare vergadering is toegankelijk voor alle geïnteresseerden, maar enkel raadsleden uit de negen gemeenten hebben stemrecht. Het algemeen bestuur neemt aangenomen moties mee in het vervolgtraject als zijnde zwaarwegend advies.

Indien je de Verenigde Vergadering wilt bijwonen, maar je hebt je nog niet aangemeld, verzoeken we je vriendelijk dat te doen via dit formulier.

 

Foto: gemeente Tilburg / Gerdien Wolthaus Paauw